Documenten en juridische voorwaarden

Download hier alle beschikbare documenten over aanbesteden en inkoop – zoals voorwaarden, modelcontracten, brochures.

Algemene voorwaarden: laatste versies

Voorwaarden en modellen bij werk op basis van UAV 2012

Voorwaarden en modellen bij werk op basis van UAV-GC 2005: laatste versies

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Model Basisovereenkomst
Laatst gewijzigd: 01-12-2016
Versie: 7.1 136.57 KB
pdf Aanvullingen en wijzigingen op de UAV-GC 2005 (Gele Boekje) versie 006
Laatst gewijzigd: 16-01-2017
Versie: 006 426.24 KB
pdf Toelichting op Afwijkende Bepalingen in de Model Basisovereenkomst en Aanvullingen op de UAV-GC 2005
Toelichting op de afwijkingen van de UAV-GC 2005 in de Basisovereenkomst van ProRail (versie 7.1) en het Gele Boekje (versie 6) Laatst gewijzigd: 01-01-2017
Versie: 1.0 642.43 KB
pdf Model Eisenspecificatie
In dit document staan de eisen waaraan een specifiek project (een werk) tijdens zijn levenscyclus moet voldoen. Welke activiteiten daarvoor nodig zijn, staat in de vraagspecificaties van de verschillende procesonderdelen.
74.58 KB
xlsx ACD00124 maatregelen koud en warm weer matrix
Laatst gewijzigd: 20-11-2018
Versie: 1.0 33.04 KB
pdf Procesdeel Engineering & Construct
Laatst gewijzigd: 19-02-2020
Versie: 3.94 838.29 KB
pdf Annexen Engineering & Construct
Laatst gewijzigd: 03-07-2020
Versie: 1.6 432.81 KB

Basismodelopdrachten aan ingenieursbureaus

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Model contract adviseurs
Laatst gewijzigd: 16-11-2017
Versie: 8.0 382.74 KB
pdf Vraagspecificatie adviseurs - opdrachtomschrijving
Dit document beschrijft de inhoud van de adviesopdracht die de opdrachtnemer moet gaan uitvoeren. Ook wordt de context van het project beschreven.
52.56 KB
pdf Vraagspecificatie Annex 1 - beheersen van de opdracht
Dit document beschrijft de minimale eisen en producten die nodig zijn om een adviesopdracht succesvol uit te kunnen voeren.
76.98 KB
pdf Vraagspecificatie Annex 2 - realiseren van de opdracht
Met behulp van dit document kunnen de diverse werkpakketten die deel uitmaken van een adviesopdracht, kort worden gedefinieerd en samengevat.
29.92 KB

Beleid en regelingen bij aanbesteden

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Inkoopbeleid ProRail B.V.
Laatst gewijzigd: 01-07-2018
Versie: 2.0 42.52 KB
pdf Aanbestedingsreglement ARN2016
Aanbestedingsreglement voor speciale-sectorbedrijven als water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (‘nutssectoren’). Op basis van de Herziene Aanbestedingswet 2012, geldig vanaf 1 juli 2016. Vervangt ARN2013 Laatst gewijzigd: 01-07-2016
Versie: 1.0 197.95 KB
pdf Aanbestedingsreglement ARN2013
Aanbestedingsreglement voor speciale-sectorbedrijven als water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (‘nutssectoren’). Op basis van de Aanbestedingswet 2012, geldig vanaf 1 april 2013. Vervangt ARN2006.
321.22 KB
pdf Klachtenregeling Aanbesteden
Deze Klachtenregeling geldt vanaf 9 juli 2020. Voor aanbestedingen die vóór deze datum zijn gestart geldt nog versie 1.0 van de Klachtenregeling, zoals die hieronder is gepubliceerd. Laatst gewijzigd: 01-07-2020
Versie: 2.0 48.01 KB
pdf Klachtenregeling Aanbesteden (tot 9 juli 2020)
Deze klachtenregeling geldt voor aanbestedingen die zijn gestart vóór 9 juli 2020. Voor aanbestedingen gestart na deze datum geldt versie 2.0 van de Klachtenregeling, zoals die hierboven is gepubliceerd. Laatst gewijzigd: 14-06-2017
Versie: 1.0 47.2 KB
pdf ProRail voorschriften
Laatst gewijzigd: 19-02-2015
Versie: 002. 35.55 KB
pdf Aanbesteden in vakantieperioden
Informatie over afwijkende termijnen in aanbestedingsprocedures rond de bouwvak en de kersperiode. Laatst gewijzigd: 15-01-2020
Versie: 1.1 335.79 KB
pdf Beleid inkoop railinfraproducten
Dit document beschrijft de eisen die ProRail stelt aan de levering van vrij in de markt verkrijgbare railinfraproducten. Laatst gewijzigd: 01-11-2019
Versie: 1.0 344.6 KB
pdf Contracteringsbeleid Ingenieurs- en adviesbureaus
Laatst gewijzigd: 06-02-2018
Versie: 1.2 490.14 KB
pdf Belangenverstrengeling en integriteit bij aanbestedingen
Laatst gewijzigd: 19-01-2019
Versie: V1.0 1.52 MB

Regelingen

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Leidraad Kostenramingen
Laatst gewijzigd: 01-09-2018
2.95 MB
pdf Meeliftregeling buitendienststellingen ProRail
Stel, je wordt als WBI-houder geconfronteerd met een meelifter in de buitendienststelling. Of je moet als meelifter zaken regelen met de WBI-houder. Hoe ga je daarmee om? De Meeliftregeling bevat de onderlinge afspraken daarover en de verdeling van kosten. Laatst gewijzigd: 01-11-2015
Versie: 003 1.57 MB
pdf Stimuleringsregeling bewuste bouwers
Bouwbedrijven die aantoonbaar rekening willen houden met de omgeving waarin ze werken, kunnen hun bouwplaats certificeren (zie www.bewustebouwers.nl), zodat ze voldoen aan de criteria van bewust bouwen. ProRail kan tegemoet komen in de certificeringskosten.
4.73 MB
pdf Stimuleringsregeling stage- en leerplaatsen
Bedrijven in de railinfra kunnen ondersteuning krijgen van ProRail voor het aanbieden van stage- en leerplekken. Deze brochure legt uit hoe de stimuleringsregeling werkt.
2.51 MB
pdf Voorwaarden SALT-fonds
We vernieuwen regelmatig en op veel plekken in Nederland het spoor. Daarbij vernieuwen we ook de ballast. Er zijn jaarlijks miljoenen kilo's nieuwe ballast nodig. Bij het storten van de bovenlaag van het ballastbed kan schadelijk kwartsstof vrijkomen. Reden voor de ProRail om een fonds op te richten om te investeren in 'gezondere' werkmethoden. Bijgaand treft u de fondsvoorwaarden aan. Laatst gewijzigd: 11-07-2017
Versie: 1.0 253.06 KB

English