Informatie voor leveranciers

ProRail besteedt regelmatig grote projecten uit bij aannemers. Voor die projecten zijn allerlei systemen nodig, zoals wissels, dwarsliggers en ballast. Aannemers bestellen deze systemen bij leveranciers. Daarom deelt ProRail de planning en scope van toekomstige projecten en gegunde europese aanbestedingen werken op deze pagina. Zo kunt u zien welke opdrachten wij de komende tijd gaan aanbesteden of hebben aanbesteed bij aannemers.

Masterplan, planning en projectscope bovenbouwvernieuwingsprojecten

Het masterplan is een integrale, landelijke meerjarige vaststelling van de toekomstige vervoersproducten en benodigde productie. Doel van het masterplanproces is het opleveren van een volledige, maakbare en betrouwbare productieplanning.

In de planning ziet u een overzicht van de bovenbouwvernieuwingsprojecten die wij gaan uitvoeren, plus de startdata. Deze planning passen we regelmatig aan, ongeveer één keer per maand. In de projectscope vindt u een indicatie van de omvang van de projecten. Hier ziet u hoeveel kilometers aan spoortak, dwarsliggers, ballast, wissels, wisselliggers en overwegen per project nodig zijn.

De planningprojectscope bovenbouwvernieuwing en het overzicht Europees gegunde opdrachten werken zijn bedoeld om u als leverancier een beeld te geven van de projecten die eraan komen. De startdata en omvang van de projecten kunnen later wijzigen. Aan deze documenten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Documenten