Veiligheidsladder ®

ProRail gaat voor een spoor zonder ongevallen. Dat betekent dat ook mensen die aan, op of voor het spoor werken zoveel mogelijk beschermd worden. Met de Veiligheidsladder stimuleren we onze leveranciers om ook bewust veilig te werken. Een simpel certificatiesysteem, dat de inschrijvende partij bij een aanbesteding óók nog eens gunningsvoordeel op kan leveren.

Veilig werken aan het spoor

Doet u mee met een aanbesteding? Met het certificaat van de Veiligheidsladder laat u zien hoe ‘veiligheidsbewust’ uw bedrijf is. Hoe meer veiligheidsbewust uw bedrijf werkt, hoe groter de kans dat u een aanbesteding wint. De score telt mee in de gunning. Zodat we bedrijven nog meer stimuleren om te innoveren en zich te onderscheiden.

5 treden van veiligheid

De ladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over 5 treden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid vanzelfsprekend onderdeel zijn van de organisatie, hoe hoger de score. De score wordt bepaald op basis van 18 bedrijfskarakteristieken. Aan elke trede is een vast percentage gunningvoordeel verbonden, dat op kan lopen tot 10%.

Waar hebt u het certificaat voor nodig?

U kunt het certificaat gebruiken bij onze aanbestedingen die onder de erkenningsregeling vallen. Hierbij gaat het om erkende spooraannemers en ingenieursbureaus. Erkende werkplekbeveiligingsbedrijven, personeelstellers, kabelaannemers en boorbedrijven hebben het certificaat ook nodig.

Per 1 januari 2019 is minimaal trede 3 van de Veiligheidsladder als minimumeis opgenomen in de erkenningsregeling van ProRail, branchedeel ‘Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers’. Per die datum dienen erkende werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelstellers te beschikken over een geldig Veilig Bewust Certificaat, minimaal trede 3.

Daarnaast zal per 1 juli 2019 minimaal trede 3 van de Veiligheidsladder als minimumeis worden opgenomen in de erkenningsregeling van ProRail, branchedeel ‘Kabelaannemers en Boorbedrijven’. Per die datum dienen erkende kabelaannemers en boorbedrijven te beschikken over een geldig Veilig Bewust Certificaat, minimaal trede 3.

Vanaf 1 januari 2021 wordt de Veiligheidsladder ook als contracteis opgenomen in aanbestedingen van niet erkend werk. De Veiligheidsladder in aanbestedingen van ProRail voor niet erkende werkzaamheden wordt stapsgewijs ingevoerd: vanaf 1 januari 2021 wordt minimaal een Veilig Bewust Certificaat trede 2 vereist, vanaf 1 januari 2023 minimaal trede 3. Meer informatie daarover vindt u in dit document.

Zo krijg u het certificaat

Wilt u het ‘Veilig Bewust certificaat’ krijgen? Laat dan een audit op de Veiligheidsladder uitvoeren door onafhankelijke certificerende instellingen. Elk jaar controleren zij ook, of u als certificaathouder nog aan de eisen voldoet.

Meer informatie

Per 1 juli 2016 heeft ProRail de Veiligheidsladder overgedragen aan het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). Zo wordt de Veiligheidsladder ook voor andere sectoren dan het spoor toepasbaar. Meer informatie over de Veiligheidsladder en de wijze van certificeren is te vinden op de website: www.veiligheidsladder.org.