5 weekenden aan het werk rond station Amsterdam Zuid

Forse impact voor reizigers

In mei en juni werkt ProRail voor Zuidasdok vijf weekenden aan het spoor bij de stations Amsterdam Zuid en RAI. Ook de A10 Zuid is deze weekenden afgesloten. Wie in deze weekenden de weg opgaat of gebruik maakt van het OV, moet rekening houden met extra reistijd, afsluitingen en omleidingen.

A10 Zuid richting Utrecht 5 weekenden dicht, geen treinverkeer mogelijk

Welke weekenden?

De werkzaamheden aan de A10 Zuid en het spoor vinden plaats in de volgende weekenden:
1. vrijdagavond 10/5 22:00 uur tot maandagochtend 13/5 05:00 uur
2. vrijdagavond 17/5 22:00 uur tot maandagochtend 20/5 05:00 uur
3. vrijdagavond 24/5 22:00 uur tot maandagochtend 27/5 05:00 uur
4. vrijdagavond 31/5 22:00 uur tot  maandagochtend 3/6 05:00 uur
5. vrijdagavond 7/6 22:00 uur tot dinsdagochtend 11/6 05:00 uur

Treinverkeer

Treinverkeer van, naar en via de stations Amsterdam Zuid en Amsterdam RAI is in deze weekenden niet mogelijk. Reizigers reizen om via Amsterdam Centraal. In de eerste vier weekenden rijden de treinen op maandag weer conform dienstregeling . In het vijfde weekend is er op Pinkstermaandag 10 juni beperkt treinverkeer. Reizigers van en naar station Amsterdam Zuid en Amsterdam RAI kunnen gebruik maken van de metro. NS adviseert reizigers voor vertrek de NS-reisplanner te raadplegen en rekening te houden met extra reistijd.

Werkzaamheden aan uitbreiding station Amsterdam Zuid

De vijf weekenden zijn anderhalf jaar geleden al vastgelegd zodat zoveel mogelijk rekening gehouden kan worden met de NS-dienstregeling en overige projecten en evenementen. De weekenden zijn nodig voor de uitbreiding van station Amsterdam Zuid als onderdeel van het project Zuidasdok. Vanaf november 2018 wordt naast de A10 Zuid een enorm betonnen dek gebouwd van zo’n 70 meter lang, 15 meter breed en 2 meter dik. Dit vormt het dek waarover straks treinen rijden. Het dient tegelijkertijd als dak van de nieuwe reizigerstunnel, de Brittenpassage. In de vijf weekenden in mei en juni worden funderingspalen geplaatst en wordt het dak op zijn plaats geschoven, dwars door de zuidelijke rijbaan van de A10 Zuid en door de sporen. Door het werk te concentreren in vijf weekenden treffen we zo min mogelijk reizigers en voorkomen we een veel langere periode met hinder.

A10 Zuid

De A10 Zuid is gedurende vier weekenden aan de zuidzijde afgesloten van vrijdagavond 22 uur tot maandagochtend 05 uur. In het vijfde weekend is de weg ook op Pinkstermaandag 10 juni afgesloten. De afsluiting treft het verkeer komende van de A4 en A10 West (knooppunt De Nieuwe Meer) en rijdend richting de A2 en A10 Oost (knooppunt Amstel). Oprit S109 richting knooppunt Amstel blijft in alle weekenden te gebruiken. Doorgaand verkeer richting de A2 en A10 Oost wordt omgeleid via de A10 Noord of A9 Amstelveen. De A10 Zuid richting Schiphol, inclusief de op- en afritten S108 en S109 zijn wel open voor verkeer. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met drukte en extra reistijd oplopend tot een uur.

Naast de vijf weekenden in mei en juni, zijn er ook enkele weekenden waarin er bij station Amsterdam Zuid en Amsterdam RAI minder treinen of metro’s rijden. Het gaat om 6 en 7 april, 15 en 16 juni en 22 en 23 juni. Reist u in deze weekenden met het OV, raadpleeg dan voor vertrek een reisplanner zoals 9292.nl.
 

 

Gepubliceerd op