Aanleg derde spoor Zevenaar – Duitse grens in startblokken

Nieuws

7 februari 2017

Het project voor de aanleg van het derde spoor van Zevenaar-Oost tot aan de Duitse grens gaat bijna van start. De aannemer is sinds maandag 5 februari bekend: aannemer Dura Vermeer gaat het werk uitvoeren. De verwachting is dat omstreeks april/mei bekend wordt hoe de aannemer de klus globaal gaat aanpakken en welke planning hij hiervoor hanteert. Zodra meer informatie beschikbaar is (o.a. effect van het werk op de omgeving), zal ProRail de inwoners van gemeente Zevenaar en Babberich uitnodigen voor een informatiebijeenkomst.

Voorbereidend werk

Intussen zijn de voorbereidingen voor de aanleg van het derde spoor gestart en zijn betrokken grondeigenaren eind 2016 reeds door ProRail geïnformeerd. Ook werkterreinen die ProRail voor het project heeft gehuurd of in eigendom heeft verkregen worden binnenkort in gebruik genomen. Daarbij houdt ProRail rekening met nog aanwezige gewassen die eventueel geoogst moeten worden. Piketpalen en een afrastering bakenen de ‘werkzone’ af voor de aannemer.

Er is een opname gedaan van alle bomen en struiken die aanwezig zijn in de werkzone, waarvoor een kapvergunning moet worden aangevraagd. Ook zijn de opstallen bekend in de werkzone die als gevolg van de aanleg van het derde spoor gesloopt moeten worden. Als alle benodigde vergunningen zijn verkregen, zal de aannemer starten met de kap van de aanwezige bomen en struiken.

Wanneer?

De voorbereidende werkzaamheden worden in de maand februari 2017 uitgevoerd. Oude hekwerken die nu nog in de werkzone aanwezig zijn, worden weggehaald. Deze werkzaamheden en de sloop van de nog aanwezige opstallen zullen naar alle waarschijnlijkheid al voor de kap van de bomen en struiken worden uitgevoerd. Ook treft de aannemer maatregelen om te voorkomen dat vogels gaan nestelen in de te kappen bomen.

Amfibieënpoel

Op een perceel in eigendom bij de gemeente Zevenaar aan de Sleeg in Babberich wordt een nieuwe amfibieënpoel aangelegd. Reden hiervoor is dat de bestaande amfibieënpoel bij de Kloosterpadbrug wordt aangetast als gevolg van de aanleg van het derde spoor. In de poel zitten beschermde soorten, namelijk de kamsalamander en de poelkikker. De nieuwe poel komt ter hoogte van de plek waar eerder twee woningen stonden. De bovenste bodemlaag en de asfaltverharding zijn inmiddels verwijderd van het perceel.  Ranox, een gespecialiseerde aannemer, zal de poel verder inrichten.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers