Aanstaand weekend treinverkeer Betuweroute omgeleid

De Betuweroute van Rotterdam naar Duitsland is komend weekend (20 en 21 januari) afgesloten wegens de aanleg van een derde spoor in Duitsland. Alle omleidingsperiodes in 2018 zijn terug te vinden op een overzichtskalender die deze week online is gezet.
De Betuweroute in Duitsland
De Betuweroute in Duitsland

In Duitsland wordt tussen Emmerich en Oberhausen over een lengte van 73 kilometer een derde spoor aangelegd. De spooruitbreiding is een belangrijke verbetering van de internationale goederencorridor Rotterdam – Genua. Het betekent dat er in de toekomst meer treinen van de Betuweroute gebruik kunnen maken. Een deel van het werk kan alleen maar worden uitgevoerd als er minder of geen treinen rijden. Dat betekent dat er ook dit jaar een aantal weekenden en weken zijn waarop de Betuweroute dubbel- of enkelsporig is afgesloten.

Werkzaamheden in Nederland

Ook aan Nederlandse zijde wordt komend weekend gewerkt aan de aanleg van een derde spoor van Zevenaar naar de grens. Het gaat onder meer om aanpassingen aan de bovenleiding, het verplaatsen van een geluidsscherm en verwijderen van funderingspalen. Hierover is een apart bericht verschenen op onze website.

Overzichtskalender

De omleidingsperiodes zijn verwerkt in een overzichtskalender op onze website. Het gaat om een aantal weekenden en weken waarin het goederenverkeer wordt omgeleid via de Brabantroute naar de grensovergang bij Venlo en in mindere mate via het spoor in Oost-Nederland naar de grensovergang bij Oldenzaal.

Wat merkt de omgeving ervan?

Mensen in de omgeving van het spoor kunnen mogelijk met meer geluid en trillingen te maken krijgen. ProRail stimuleert vervoerders om zo veel mogelijk stille treinen te gebruiken. Ook zorgen we er voor dat nergens de wettelijke normen voor geluid worden overschreden. Bij de overwegen houden we rekening met de doorstroom van het verkeer. Treinen met gevaarlijke stoffen blijven –indien mogelijk - zoveel mogelijk gebruik maken van de Betuweroute.

Derde spoor Duitsland

In 2017 werd in Duitsland officieel het startsein gegeven voor de aanleg van een derde spoor tussen Emmerich en Oberhausen. De bouw van het 73 kilometer lange spoor gaat dwars door een aantal grote steden heen en zal nog een aantal jaren in beslag nemen. Door de aanleg van het derde spoor kunnen vervoerders in de toekomst meer goederentreinen inzetten op de Europese corridors voor het goederenvervoer.

Gepubliceerd op