Archeologische vondsten gedaan nabij Groningen

14 december 2015

Bij het project Groningen Spoorzone zijn er op het nieuwe opstelterrein ‘de Vork’ interessante archeologische ontdekkingen gedaan. Het gaat om onder meer aardewerk, vuursteen en sporen van landbewerking van ongeveer 2000 jaar oud.

Het is gebruikelijk om voor de start van de bouwwerkzaamheden te kijken wat er in de bodem ligt. Om te voorkomen dat we archeologische waarden die in de grond bij de Vork liggen verstoren, zijn er in het gebied waar we straks aan het werk gaan, proefsleuven gegraven van 4 bij 10 meter. Op deze manier komt de ondergrond vrij, waarin archeologische sporen en vondsten kunnen liggen.

Middeleeuwen

De archeologische vondsten bestaan uit scherven van potten en sporen van landbewerking van ongeveer 2000 jaar oud. Behalve aardewerk is er ook vuursteen gevonden. In de steentijd werd vuursteen door mensen gebruikt om schrapers, pijlpunten en bijlen te maken. Ook uit de Middeleeuwen is materiaal gevonden.

Definitieve opgraving

Met archeologische waarden gaan we zorgvuldig om. Daarom is hiervoor extra tijd uitgetrokken. Omdat we nog niet weten wat er nog meer in de grond zit, is nu nog niet te zeggen om welke objecten het gaat en wat we hiermee kunnen doen. De definitieve opgraving zal naar verwachting begin 2016 plaatsvinden. Wanneer hier interessante objecten uit naar voren komen kunnen we dit exposeren. We houden u hierover op de hoogte.

 

 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers