Betere registratie gevaarlijke stoffen door gebruik smart camera’s en sensoren in Moerdijk

Nieuws

3 juli 2020

ProRail en Havenbedrijf Moerdijk starten een proef waarbij de trein bij aankomst op spooremplacement Moerdijk wordt gecheckt door een smart camera. Dit gebeurt in samenwerking met de lokale goederenvervoerders. Dit is op 1 juli afgesproken tijdens een gebruikersoverleg in Moerdijk waar spoorvervoerders, terminals en verladers bij aanwezig waren.

Smart camera
Smart camera

Lezen en vergelijken

De smart camera staat bij de ingang van het emplacement en leest de wagennummers en de nummers met informatie over gevaarlijke stoffen die zich in sommige wagens bevinden. Dit wordt vergeleken met de informatie in de wagenlijst die door de vervoerders vooraf is aangeleverd. Eventuele afwijkingen worden automatisch in de wagenlijst aangegeven, waarna deze handmatig kan worden aangepast.

Verbeteren van registraties

ProRail en vervoerders houden voor 26 emplacementen in het zogenaamde Wagen Lading Informatie Systeem (W-LIS) bij welke wagens met gevaarlijke stoffen op welke sporen zijn geparkeerd op een emplacement. Deze registratie is veelal handmatig ingevoerd en gebaseerd op de wagenlijst van de trein bij aankomst op een emplacement. De verwachting is dat door het gebruik van de smart camera’s de juistheid van de registraties in W-LIS verder wordt verbeterd. In geval van calamiteiten is deze informatie belangrijk voor het adequaat opereren van de brandweer en hulpdiensten

Van hardmatig naar automatisch

eze proef krijgt na de zomer een vervolg. Dan worden de wagens met gevaarlijke stoffen na aankomst op het emplacement gevolgd door draadloze sensoren in het spoor. Deze sensoren registreren op welke sporen de wagens met gevaarlijke stoffen worden geparkeerd. Als blijkt dat dit foutloos kan, kunnen de huidige handmatige registraties worden vervangen door een geautomatiseerd systeem en kan de juistheid van de registraties nog verder worden verhoogd.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers