Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Goederenspoor Gent-Terneuzen verder onderzocht

Nieuws

21 februari 2023

North Sea Port start dit jaar samen met spoorwegbeheerders ProRail en Infrabel een vervolgonderzoek op naar de grensoverschrijdende spoorontwikkeling in en om het havengebied tussen Gent en Terneuzen. Er is geld beschikbaar gesteld door de Belgische en Nederlandse overheid.

Knelpunten

Het gaat om het verder uitwerken van oplossingsrichtingen. Ook worden vervolgstudies gedaan naar onder meer de milieueffecten, de ruimtelijke inpassing en duurzaamheid. Hiervoor is projectorganisatie Rail Ghent Terneuzen opgericht. De drie partijen buigen zich over de vraag of de eerder vastgestelde knelpunten in de huidige spoorverbindingen opgelost kunnen worden. Deze knelpunten zijn vastgesteld in een uitgebreid vooronderzoek, gefinancierd door de Europese Unie. Hieruit kwamen de volgende kwesties naar voren:

  • Er is steeds meer vraag naar spoorvervoer. De huidige capaciteit en betrouwbaarheid in het gebied tussen Gent en Terneuzen is daarvoor niet voldoende.
  • Ook voor het omschakelen van wegvervoer naar spoorvervoer (‘modal shift’) vanuit duurzaamheidsoogpunt, levert dat een knelpunt op.

Mogelijke spoorontwikkelingen

Uit de onderzoeken kwam naar voren dat er drie mogelijke spoorontwikkelingen zijn om de knelpunten op te lossen:

  • Een nieuwe spoorlijn aan de oostkant van het zeekanaal tussen het Nederlandse Axel en het Belgische Zelzate; 
  • Een nieuwe spoorboog ten oosten van de Sluiskilbrug (Nederland); 
  • Een spoorverbinding aan de noordkant van de sporen aan het Kluizendok in Zandeken (België).

Procedure studiefase en betrokkenheid omgeving

De studiefase gaat naar verwachting van start na de zomer van 2023. In deze studiefase zal de omgeving nadrukkelijk worden betrokken. ProRail en Infrabel gaan in gesprek met bewoners en organisaties in de omgeving. Aan het begin van de studiefase publiceert Infrabel een startnota en een projectnota en ProRail een Kennisgeving van het voornemen in Nederland. In deze documenten staat ook beschreven hoe en wanneer de omgeving wordt betrokken.

Goederenvervoer

Het spoor verbindt mensen met hun woon- en werkplek. Steden met andere steden. Maar het spoor verbindt ook onze havens met de industriële centra in Europa. Er gaan veel goederen over het Nederlandse spoor. Daarom werkt ProRail hard aan een duurzaam en innovatief spoorgoederenvervoer.

Lees meer over dit onderwerp Lees meer over dit onderwerp

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers