Bijna 600 zienswijzen op plannen PHS Meteren-Boxtel

Nieuws

Gepubliceerd op 4 juli 2018 - Laatste update: 16 augustus 2020 14:19 uur

Van 16 maart tot en met 26 april kon iedereen reageren op de plannen voor PHS Meteren-Boxtel. 588 mensen of organisaties hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en een zogenaamde zienswijze ingediend.

De indieners zijn divers: er zijn zienswijzen van onder andere omwonenden, gemeenten en belangenorganisaties. Veel zienswijzen houden een bezwaar in; anderen bevatten een vraag of suggestie. Sommige organisaties of omwonenden hebben een ‘standaardzienswijze’ opgesteld. Mensen konden deze als uitgangspunt nemen, en met hun eigen ideeën aanvullen of aanpassen. Ongeveer de helft van de binnengekomen zienswijzen is gebaseerd op een dergelijke standaard. 

Zorgen over aantallen goederentreinen

Ton Bierbooms, projectmanager PHS Meteren-Boxtel, vertelt over de binnengekomen reacties. “We weten dat mensen zich zorgen maken over de aantallen goederentreinen en de toename van hinder door geluid en trillingen. Die zorgen zijn vaak met ons gedeeld, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen van de klankbordgroepen en informatieavonden. Ook in de zienswijzen zien we deze zorgen terug. Zo hebben wij verschillende reacties ontvangen over het aantal goederentreinen ’s nachts en de verstoring van slaap. Omwonenden verwachten dat overlast wordt gecompenseerd met maatregelen, maar in het Ontwerptracébesluit zijn deze niet altijd opgenomen omdat ze volgens wet- en regelgeving niet effectief of doelmatig zijn. Dit betekent dat ze onvoldoende effect hebben of dat de kosten niet opwegen tegen de baten. Omwonenden verbazen zich hierover.” 

Suggesties en ideeën 

Naast vragen, opmerkingen en bezwaren heeft ProRail ook andere reacties ontvangen. Ton wijst op een aantal zienswijzen uit Vught-Noord: “Daarin hebben inwoners suggesties gedaan voor de inpassing van de tijdelijke sporen en het definitieve vierde spoor in de omgeving. Dit gaan we onderzoeken, samen met bijvoorbeeld het gebruik van de Loonsebaan als weg voor het bouwverkeer.” 

Vragen Zuidwestboog

“Verder hebben we ook veel vragen gekregen over of de Zuidwestboog wel nodig is, en of deze treinen niet via de Betuweroute naar Duitsland kunnen rijden”, vervolgt Ton. Alvast vooruitlopend op de formele antwoorden, legt Ton uit hoe dit zit. “Een deel van de voorziene treinen over de boog heeft een herkomst of bestemming in het Zuidoosten van Nederland, zoals Venlo of Geleen. Deze bestemmingen zijn via de Betuweroute niet bereikbaar. Daarnaast is de verwachting dat er tussen 2030 en 2040 meer goederentreinen rijden dan via de Betuweroute bij Emmerich de grens over kunnen.” 

Hoe gaat het verder?

“Alle antwoorden op de ingediende zienswijzen komen in één keer met een zogenaamde Nota van Antwoord naar buiten”, vertelt Ton. “Alle indieners van een zienswijze worden persoonlijk op de hoogte gesteld. De Nota van Antwoord wordt samen met het Tracébesluit gepubliceerd, naar verwachting in 2019.” 

Wilt u het Ontwerptracébesluit (OTB) en Milieueffectrapport (MER) bekijken? Dit kan via het Platform Participatie. Reageren op de plannen kan niet meer. 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers