Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

CO2 neutrale sector in 2050

Nieuws

17 oktober 2018

ProRail heeft zich in 2015 samen met elf andere partijen uit de spoor- en OV sector ten doel gesteld om de sector in 2050 volledig CO2 neutraal te krijgen. Uit onderzoek zijn er nu zeven thema's naar voren gekomen waarop ingezet moet worden om deze doelstelling te halen.

Roadmap CO2 neutraal OV en spoor 2050

In de CO2-visie OV en Spoor 2050 (2015) committeren twaalf partijen zich aan doelstellingen om de spoor- en OV-sector volledig CO2-neutraal te krijgen in 2050. Deze partijen hebben onderzoeksbureau CE Delft gevraagd op welke wijze de doelstellingen uit de CO2-visie OV en Spoor 2050 voor het openbaar vervoer in Nederland kunnen worden bereikt. Uit analyse van trends op middellange en lange termijn blijkt dat het OV en spoor belangrijke rollen blijven vervullen en dat er nog een sterke groei verwacht wordt, vooral op drukbezette lijnen.

Zeven thema's

Het advies onderscheidt zeven thema’s waar op ingezet moet worden om de doelstellingen te kunnen halen, waaronder elektrificatie – al dan niet middels waterstof - van de regionale personentreinen, het busvervoer en diesellocomotieven voor het goederenvervoer. Voor het spoorgoederenvervoer wordt niet alleen geadviseerd om de diesel uit te rangeren maar wordt ook expliciet de overgang van weg naar spoorvervoer aanbevolen. Het volledig verduurzamen van het materiaalgebruik is één van de grootste uitdagingen. Het rapport is te vinden op de website van het platform Duurzaam OV en Spoor

Platform Duurzaam OV en Spoor

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nam het initiatief om de acties voor duurzaam railvervoer uit te werken in het Platform Duurzaam OV en Spoor, dat onder de Landelijke Openbaar Vervoer- en Spoortafel ressorteert. Het Platform ging in juli 2016 van start. De ondertekenaars van de CO2-visie Spoor 2050 vormen de stuurgroep van het Platform.

ProRail verduurzaamt

De komende jaren gaat ProRail verder met de verduurzaming van het spoor. Dat doen we niet alleen, maar samen met andere partijen: vervoerders, overheden, leveranciers, aannemers en ingenieursbureaus. Meer over de duurzaamheidsambities van ProRail lees je hier.

 

 

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers