Extra maatregelen personeelstekort Verkeersleiding

Nieuws

4 november 2021

ProRail gaat extra maatregelen nemen om het personeelstekort bij Verkeersleiding tegen te gaan. We hebben onder meer besloten een compensatietoeslag te geven aan alle treinverkeersleiders en decentrale verkeersleiders.

Veilig rijden

Onze mensen zorgen ervoor dat treinen veilig kunnen rijden. ProRail kampt al geruime tijd met een personeelstekort. We hebben op dit moment zestig mensen nodig om de roosters op een duurzame manier gevuld te krijgen. In totaal streeft ProRail ernaar om 750 mensen in de verkeersleiding te hebben. Als gevolg van de onderbezetting op de verkeersleidingsposten hebben we helaas na de zomerperiode opnieuw moeten besluiten treinen niet te laten rijden.

Veel flexibiliteit gevraagd

De gevolgen van de onderbezetting worden merkbaar. De werkdruk neemt toe. Dat merken we op verschillende posten, het wringt. We hebben veel flexibiliteit gevraagd van onze collega’s. Dat heeft onder meer tot gevolg gehad dat mensen extra diensten draaien, mensen gevraagd wordt eerder terug te komen van vakantie of vrije dagen op te geven en soms geen pauze kunnen nemen.

Veel treinverkeersleiders en decentrale verkeersleiders doen dat. Daardoor kunnen we bijna altijd de volledige dienstregeling in stand houden. ProRail vraagt veel en dat zal nog een tijd lang zo blijven. Maar we zien in dat dit eigenlijk niet kan. Die constatering willen we niet bij woorden laten. We kunnen niet toezeggen dat de problemen op korte termijn verholpen worden, maar we nemen wel maatregelen.

Meer over de functie treinverkeersleider

Voorlopige compensatietoeslag

Als blijk van erkenning en waardering voor het werk dat onze collega’s verrichten, en onder de condities waaronder dat plaatsvindt, heeft ProRail besloten onze treinverkeersleiders en decentrale verkeersleiders vanaf 1 december tijdelijk een compensatietoeslag te geven. Deze toeslag benadrukt onze dank voor hun werk. Maar we weten ook dat dit het probleem van onderbezetting en treinuitval niet oplost.

En verder

ProRail zoekt, in overleg met betrokken partijen, naar mogelijkheden om de werkdruk op de verkeersleidingsposten tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Daarnaast is ProRail bezig om bij vergelijkbare sectoren, (luchtverkeersleiding en politie) te rade te gaan hoe zij met de krapte op de arbeidsmarkt omgaan. Ook blijven wij in gesprek met onze mensen op de posten. We willen weten wat hun wensen zijn met betrekking tot hun werkzaamheden. Hoe kunnen zij hun werk op een goede manier doen? En hoe zorgen we ervoor dat zij duurzaam inzetbaar blijven?

Het samenvoegen van verkeersleidingsposten is tot ten minste 1 januari 2025 opgeschort, met uitzondering van de posten Kijfhoek en Rotterdam. Die gaan samen op in de nieuwe post Barendrecht.

Eerder genomen maatregelen

Dit zijn niet de eerste maatregelen die we nemen om de tekorten tegen te gaan. Zo hebben we onder meer het budget voor werving en selectie verachtvoudigd. We zijn blij te zien dat de klassen van de opleiding voller raken, zo vangen we een deel van de uitstroom op. Ook het slagingspercentage van de opleiding is gestegen van 50 procent naar 70 procent. De effecten van deze nieuwe instroom worden pas in de zomer van 2022 zichtbaar. We hopen medio 2023 de bezettingsproblemen bij de verkeersleidingsposten te hebben opgelost.

Meer over:

Meer nieuws

Nederland zoekt
treinverkeersleiders

Een boom valt dwars door de bovenleiding, een trein raakt defect, er lopen mensen langs het spoor. Als treinverkeersleider los jij het op.

Check of jij het in je hebt