Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Fietsersbond en ProRail vragen met vacature aandacht voor onbewaakte overgangen

Nieuws

1 april 2019

Donderdag 28 maart hebben ProRail en de Fietsersbond een vacature voor de functie 'overwegbewaker' gepubliceerd. Met de vacature doen zij een oproep aan lokale overheden en betrokken partijen in Nederland om nog intensiever te investeren en mee te denken over het beveiligen of opheffen van de onbewaakte overwegen. Helaas kosten onderhandelingen en gesprekken hierover vaak te veel tijd. Met als gevolg dat er nog steeds ernstige ongevallen kunnen plaatsvinden.

Bekijk: Op pad met overwegbewaker Annet

1 april

Wie de vacaturetekst leest en bovenstaande video over de overwegbewaker ziet, zal het niet verbazen dat het gaat om een 1 april-actie. Maar wel een actie met een zeer serieuze onderliggende boodschap. ProRail heeft namelijk als missie om onveilige onbewaakte overwegen in Nederland zo snel mogelijk op te heffen of te beveiligen. Daarnaast zet de Fietsersbond zich samen met andere belangenorganisaties in om zoveel mogelijk oversteekpunten veilig te maken voor fietsers, voetgangers en ander verkeer.

Aanpak onbewaakte overwegen verloopt niet altijd soepel

Voor het opheffen of beveiligen van onbewaakte overwegen heeft ProRail vaak toestemming nodig van allerlei partijen, zoals bijvoorbeeld: gemeente(n), een provincie en particuliere landeigenaren. Gesprekken en onderhandelingen over het opheffen van Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) lopen vaak nog te moeizaam en duren te lang, voordat er echte oplossingen op tafel komen. Vaak wordt een onveilige situatie pas aangepakt als er een ongeluk gebeurt, omdat er dan wel draagvlak en budget is voor een oplossing. Volgens ProRail en de Fietsersbond is dat te laat. 

Afspraken over veiligheid

De Fietsersbond bespreekt samen met andere belangenorganisaties en ProRail oplossingen per gebied en onbewaakte overgang in de Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie, aan de hand van een afsprakenkader. Uitgangspunt daarbij is dat belangrijke wandel- en fietsoversteken zoveel mogelijk blijven gehandhaafd door beveiliging of aanleg van een tunnel of brug. Zo blijft er een fijnmazig fiets- en wandelnetwerk bestaan en wordt voorkomen dat mensen te ver moeten omlopen of -fietsen, terwijl de gevaarlijke situatie verdwijnt. ProRail en de Fietsersbond roepen met deze 1 april-actie de overheden op om te investeren en mee te denken in goede en veilige oplossingen.

Veel aandacht

De actie heeft veel aandacht gekregen in de media. Een aantal mensen zijn kritisch en vinden het misplaatst richting de slachtoffers die gevallen zijn op de onbewaakte overwegen of hun nabestaanden.
Het is nooit de bedoeling geweest om nabestaanden een vervelend gevoel te geven bij de actie. Daarnaast is het juist bedoeld om de aandacht te vestigen op de onveilige onbewaakte overwegen in Nederland om het aantal slachtoffers zo snel mogelijk naar 0 te brengen en dus volgende slachtoffers te voorkomen.

 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers