Gemeentelijke onderzoeken geven meer inzicht

Nieuws

23 december 2020

De gemeenten Oisterwijk, Oosterhout en Gilze en Rijen hebben twee onafhankelijke onderzoeken laten uitvoeren naar de afhandeling van schadeclaims als gevolg van trillingen door treinverkeer. ProRail heeft de onderzoeken op de voet gevolgd en met belangstelling kennis genomen van de uitkomsten.

Toename klachten

Sinds 2017 is het aantal klachten over trillingen in met name de omgeving van Oisterwijk, Dorst en Rijen flink toegenomen. Veel bewoners hebben niet alleen overlast, maar dienden ook schadeclaims als gevolg van trillingen door treinverkeer. Bij de beoordeling hanteert ProRail een schadeprotocol dat is opgesteld door TNO en Cauberg Huygen. In een aantal gevallen heeft ProRail aanvullend onderzoek uitgevoerd. Bij alle schadeclaims bleek er geen verband te zijn tussen de schade en het treinverkeer. 

Contra-expertise 

Veel inwoners konden zich niet vinden in die conclusie. Daarom hebben de drie gemeenten voor hun inwoners de handen ineen geslagen en zelf twee onderzoek ingesteld naar de optredende trillingsniveaus vanwege het treinverkeer. Gedurende de onderzoeken hielden de gemeenten ProRail en enkele betrokken inwoners op de hoogte van de voortgang. 

Toetsing aan SBR-richtlijnen schade en hinder 

Het eerste onderzoek is uitgevoerd door Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Aan de hand van metingen zijn de trillingsniveaus getoetst aan de SBR-richtlijn A “Schade aan bouwwerken: 2017” en de SBR-richtlijn B “Hinder voor personen in gebouwen”.

De uitkomsten van het gemeentelijke onderzoek komen overeen met de uitkomsten van het onderzoek dat ProRail heeft ingesteld voor de beoordeling van schadeclaims. De gemeten trillingsniveaus bedragen niet meer dan de grenswaarden opgenomen in SBR-richtlijn A “Schade aan bouwwerken”. De kans op schade wordt op grond van deze toetsing kleiner dan 1% geacht. Verder heeft het gemeentelijk onderzoek aangetoond dat er sprake kan zijn van matige hinder of hinder en/of slaapverstoring.

We vinden het in belang van alle partijen dat bij schadeclaims klip-en-klaar kan worden aangetoond of er een verband is.

Chiel Roovers manager omgevingseffecten bij ProRail

Laagfrequente rotaties 

Bij het tweede onderzoek, uitgevoerd door StabiAlert, zijn bij vier woningen langs het spoor metingen verricht. In het onderzoek is gekeken naar de mechanische belasting van treinpassages op de vier woningen. Het onderzoek laat zien dat de woningen onder invloed staan van laagfrequente rotaties. Maar of die rotaties leiden tot schade is niet duidelijk geworden. Daarom adviseert het bedrijf dit nader te onderzoeken. 

Reactie ProRail

ProRail neemt de afhandeling van schadeclaims zeer serieus. ProRail neemt bij claims de bewijslast over en laat indien nodig op eigen kosten metingen aan woningen verrichten. Als de claim daarna alsnog wordt afgewezen, staat het inwoners vrij om op eigen kosten een contra-expertise te laten uitvoeren of naar de rechter te stappen. 

Chiel Roovers, manager Omgevingseffecten: “We vinden het in belang van alle partijen dat bij schadeclaims klip-en-klaar kan worden aangetoond of er een verband is met de spoortrillingen die in de woningen voelbaar zijn. Daarom nemen we de bevindingen uit deze onderzoeken zeer serieus. Ook hebben we recent door TNO en ingenieursbureau Cauberg Huygen onze werkwijze van afhandeling van schadeclaims laten actualiseren op basis van vele recente meetgegevens. ProRail onderzoekt daarnaast in het kader van de innovatieagenda bronaanpak spoortrillingen, waar het ministerie recent 20 miljoen euro voor heeft vrijgemaakt, de technische mogelijkheden om de hinder en overlast zoveel mogelijk terug te dringen.”

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers