Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Goed buurmanschap begint bij goed omgevingsmanagement

Nieuws

30 september 2020

Het opstel-en behandelterrein aan de zuidzijde van Station Eindhoven Centraal wordt klaargemaakt voor de toekomst. Er rijdt al sinds 2018 iedere tien minuten een trein van en naar Amsterdam. Op weg naar 2028 volgt er ook een intensivering van de intercitydienst en spoorverbinding naar Breda. Meer treinen betekent ook dat er meer ruimte nodig is op het opstelterrein.

Goed buurmanschap

PHS Eindhoven bouwt tussen 2020 en 2023 aan de uitbreiding en modernisering van de opstellocaties. Daar zullen de treinen niet alleen worden geparkeerd, maar ook schoongemaakt en technisch gecontroleerd. Hiervoor worden er onder andere nieuwe opstelsporen gemaakt en bouwen we een nieuwe stroomvoorziening voor het gehele emplacement.

Maar dat is niet het enige dat dit project bijzonder maakt. Goed buurmanschap speelt bij dit project een hele grote rol. Jos van Kruisbergen (Projectmanager ProRail) en Marie Hélène Bardoel (omgevingsmanager Dura Vermeer) vertellen hier graag meer over.

  • Marie Hélène Bardoel (omgevingsmanager Dura Vermeer)
    Marie Hélène Bardoel (omgevingsmanager Dura Vermeer)
  • Jos van Kruisbergen (Projectmanager ProRail)
    Jos van Kruisbergen (Projectmanager ProRail)

Betrokken is bij de omgeving

Jos van Kruisbergen is inmiddels ruim drie jaar projectmanager bij ProRail. Voor hij bij ProRail kwam werken heeft hij zestien jaar bij Rijkswaterstaat ook aan grote infraprojecten gewerkt. Daar heeft Jos veel kennis en ervaring opgedaan in omgevingsmanagement. Hij weet nu dat ieder project en haar omgeving maatwerk vraagt.

“Werkzaamheden aan het opstelterrein in hartje Eindhoven, naast een grote woonwijk, betekent dat we aandacht hebben voor onze buren”, vertelt Jos. “Als buur is het heel normaal dat je samen zorg draagt voor een schone en veilige buurt en dat je elkaar informeert als er iets groot te gebeuren staat, wat effect heeft dat op de ander.”

Dat was ook voor dit project belangrijk. “Vertrouwen en begrip van je omgeving krijg je niet zomaar. Die moet je verdienen als buur. Dat hebben we ons bij dit project als doel genomen en daarbij heb ik als projectmanager ook de rol van omgevingsmanager ingevuld."

Vertrouwen en begrip van je omgeving krijg je niet zomaar. Die moet je verdienen als buur.

Jos van Kruisbergen projectmanager bij ProRail

Samen sparren met bewoners

Jos vertelt dat het best even tijd kostte om het vertrouwen van de bewoners te winnen. “Verschillende partijen, waaronder gemeente Eindhoven en ProRail, hadden al lange tijd allerlei ambities en plannen met dit project. De snelheid en duidelijkheid over die plannen liet alleen behoorlijk wat te wensen over. Daarom verschenen omwonenden argwanend toen ik een informatiebijeenkomst organiseerde.” Deze bijeenkomst verliep echter erg goed.

“In een buurthuis in de wijk hadden we vier informatiehoeken ingericht. Drie om onze projectvoornemens uit te leggen en één met een lege poster. Aan het einde van de avond stond die poster vol met suggesties en wensen uit de buurt. Dat is tot op de dag van vandaag een houvast voor ons en de aannemer. Natuurlijk hebben we niet alle wensen kunnen invullen, maar veel wel. Zo is het een idee van de buurtbewoners geweest dat er geen zwaar vrachtverkeer van dit project door hun woonstraten gaat en geen werkbusjes in hun wijk parkeren. Ook is de bouwvolgorde aangepast waardoor het geluidscherm niet als laatste maar als eerste wordt gebouwd. Zo helpt het geluidscherm ook het bouwgeluid af te schermen. Ook hebben we buurtbewoners geholpen hun overige zorgen, die veel meer met wegverkeer dan met spoor te maken bleken te hebben, op een goede manier bij de gemeente onder de aandacht te brengen. In het contact naar deze buurt trekken ProRail en gemeente Eindhoven nog steeds samen op zodat we alle signalen en klachten snel op de juiste manier kunnen oppakken.”

Over naar de realisatiefase

Voor de gunning aan een aannemer is er in de selectieprocedure ook veel aandacht gegeven aan het verminderen van omgevingshinder en zijn de geïnteresseerde bouwbedrijven uitgedaagd om met extra ideeën te komen voor het beperken van hinder. Deze ideeën kwamen bovenop dat wat ProRail zelf al in het contract had verwerkt naar aanleiding van de informatieavonden met de buurt. Dura Vermeer kwam in deze selectie als beste uit de bus. “Wij hebben goed gekeken hoe wij als Dura Vermeer de ingeslagen weg en het hoge niveau van omgevingsmanagement kunnen doorzetten”, aldus Marie-Hélène Bardoel, omgevingsmanager op het project namens de uitvoerend aannemer.

We willen samen met de omgeving terugkijken op een geslaagd project.

Marie-Hélène Bardoel omgevingsmanager bij Dura Vermeer

Marie-Hélène is in de realisatiefase, die op dit moment bezig is, het aanspreekpunt voor omwonenden. Voor een flink aantal bewoners is zij inmiddels een bekend gezicht. In september 2019 nam zij tijdens een bewonersavond de omgevingsmanagerstaken van over van Jos. “Tijdens een bouwproject ontstaat overlast. Hoewel Dura Vermeer er alles aan doet om dit zo veel mogelijk te beperken, komt het toch voor dat de omgeving hinder ervaart. Hier ligt voor mij een uitdaging. We willen samen met de omgeving terugkijken op een geslaagd project. Samen met de buren van het project proberen we oplossingen te bedenken. Is dat niet mogelijk, dan zorgen we in ieder geval dat we in gesprek blijven en goed contact houden. We vertellen altijd over de werkzaamheden die plaatsvinden en hoe en waarom we deze uitvoeren zodat de omgeving in ieder geval weet wat er gebeurt. ”

 

Omgevingsmanagement staat altijd bij de diverse overleggen binnen ons team op de agenda. We houden de aandacht voor de omgeving scherp. Daarnaast zijn we 24 uur per dag bereikbaar. Het doel is de tevredenheid van de omgeving over het project te waarborgen en een goede buur te zijn. De BouwApp van Dura Vermeer en de ‘keet van de toekomst’, waar Marie-Hélène bewoners in kan ontvangen, zijn twee nieuwe manieren van communiceren. Beide manieren bieden een mogelijkheid om in gesprek te komen en blijven met onze buren.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers