Grensoverschrijdende samenwerking DB Netz - ProRail

Nieuws

5 juli 2016

In het grensgebied tussen Duitsland en Nederland wordt hard gewerkt aan spoorprojecten Zevenaar - Emmerich - Oberhausen in het verlengde van de Betuweroute. Bestaande bovenleidingsystemen worden omgebouwd, het nieuwe beveiligingssysteem ERTMS geïmplementeerd en bestaand spoor wordt uitgebreid met een derde spoor tussen Emmerich en Zevenaar. Een goede samenwerking over de landsgrenzen heen is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle realisering van deze projecten.

Reeds in 2010 hebben ProRail en het Duitse DB Netz AG afspraken gemaakt over de sporenligging en de technische systemen op de grensovergang. Sindsdien werken beide infrastructuurmanagers nauw samen bij de planuitwerking en realisatie. Recentelijk hebben beide ondernemingen de technische afstemming door middel van een Samenwerkingsovereenkomst voor het grensbaanvak Emmerich – Zevenaar ondertekend en vastgelegd. Daarin verplichten de partners zich elkaar te informeren over planningen, technische details en procedures, en om voor eventuele problemen gezamenlijk oplossingen te zoeken. Hiervoor worden gezamenlijke werkgroepen voor diverse onderwerpen ingericht (bijv. een technische werkgroep). Met name de planningen, uitvoeringswerkzaamheden en ingebruikname van systeemovergangen worden besproken en afgestemd.

De Samenwerkingsovereenkomst legt de noodzakelijke medewerking door beide partners voor de realisatie van de projecten vast. Een opleverdatum van de infrastructuurmaatregelen wordt niet vastgelegd omdat het tracébesluit van het grensbaanvak in Duitsland nog niet onherroepelijk is vastgesteld. De overeenkomst is geldig tot aan de afsluiting van de projectwerkzaamheden en totdat de nieuwe infrastructuur in het grensgebied in gebruik is gesteld.
 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers