Herfstvakantie diverse werkzaamheden rondom Nijmegen

Nieuws

20 september 2019

ProRail laat in de herfstvakantie (van 12 tot en met 16 oktober) diverse spoorse werkzaamheden uitvoeren rondom Nijmegen. Het gaat onder meer om het vernieuwen van wissels en sporen en aanpassing van de bovenleiding. NS en Arriva zetten voor de reizigers snel- en stopbussen in.

Het onderhoud en vernieuwing van het spoor is bewust in de vakantieperiode gepland omdat er dan minder reizigers zijn. We laten zoveel mogelijk werkzaamheden tegelijkertijd uitvoeren zodat we de periode waarin er geen treinen rijden optimaal benutten.

Spoorvernieuwing emplacement Nijmegen

Op het station en het emplacement nabij de Wolfskuil werken diverse spoorannemers aan sporen en wissels. Dat is nodig om het spoor in goede conditie te houden. Ook leggen we extra wissels aan zodat perron 1 beter kan worden benut. Deze stap van het project PHS Nijmegen voeren we versneld uit om de inzet van langere intercity’s van Nijmegen naar de Randstad mogelijk te maken.

Aanpassen bovenleiding Elst

Ter hoogte van de 1e Weteringsewal in Elst verlaagt aannemer Strukton de bovenleiding. Dat gebeurt ter voorbereiding op het project “Elst Noord Spoorkruisingen”. In opdracht van gemeente Overbetuwe bouwt ProRail een nieuw viaduct bij de 1e Weteringsewal en een nieuwe onderdoorgang in de Rijksweg Noord. De bestaande overwegen zullen hierdoor verdwijnen. Meer informatie hierover is te vinden op www.spoorkruisingenelst.nl

Vernieuwen sporen Waalbrug

Bij de brug over het Maas-Waal kanaal vernieuwt aannemer De Wilde een deel van het spoor en de spoorstaafbevestiging. Door tijdig te vernieuwen voorkomen we onnodige storingen en zorgen we voor een betrouwbaar en veilig spoor.

Informeren omwonenden

Daarnaast vinden er op meerdere plekken diverse onderhoudswerkzaamheden plaats. Omwonenden kunnen mogelijk hinder ondervinden en worden hierover per brief geïnformeerd.

Gevolgen treinverkeer

In verband met deze werkzaamheden is er op een aantal trajecten van en naar Nijmegen geen treinverkeer mogelijk. NS en Arriva zetten stop- en snelbussen in. Wij adviseren reizigers altijd voor vertrek een reisplanner te raadplegen.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers