Kosten spoorgebruik goederenvervoerders stabiel

Nieuws

29 augustus 2018

De kosten die bij goederenvervoerders in rekening worden gebracht blijven de komende drie jaar nagenoeg gelijk.

De Autoriteit Consument en Markt keurde 22 augustus nieuwe methoden goed die ProRail heeft ontwikkeld. ProRail mag de methoden de komende drie jaar toepassen om de tarieven voor spoorgebruik te bepalen.

Gevolgen

Als gevolg van de nieuwe rekenmethode voor gebruik van het spoor daalt de bijdrage van goederenvervoerders in eerste instantie met circa drie miljoen euro per jaar. Het ministerie van I&W wil echter dat de sector per saldo hetzelfde blijft bijdragen aan onderhoud van het Nederlandse spoorwegnet. Om die reden is een extra heffing ingesteld. Het effect voor het spoorgoederenvervoer is dat de daling wordt gecompenseerd. Wel wordt ieder jaar geïndexeerd.

Verstevigen concurrentiepositie

Het ministerie heeft voor de goedervervoerders wel een subsidie van €12 tot 14 miljoen per jaar toegezegd in het kader van het Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer. Dit om de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer, als duurzame en veilige modaliteit, te bevorderen. Het instellen van een extra heffing én een subsidie maakt onderdeel uit van de politieke wens om met op maat gemaakte oplossingen te komen voor individuele sectoren, waaronder bijvoorbeeld het spoorgoederenvervoer.

Meer weten?

Lees dan hier meer over de zogenoemde gebruiksvergoeding voor het spoor.
 

 

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers