Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Maatregelen verhogen spoorwegveiligheid in Rheden

Nieuws

14 november 2022

Een week lang is er dag en nacht hard gewerkt aan zes spoorovergangen in gemeente Rheden. Vandaag is het spoor tussen Dieren en Zutphen weer vrijgegeven en kunnen treinen weer rijden. De getroffen maatregelen aan de spoorovergangen verhogen de spoorwegveiligheid en de veiligheid voor weggebruikers. Ook draagt het bij aan een betere verkeersdoorstroming.

Veilige situatie

De uitvoering van fase twee van het ‘Maatregelenpakket spoorovergangen Rheden’ werd 10 oktober gestart. Een zestal spoorovergangen in Rheden werden door aannemer VolkerRail flink aangepakt. Een complexe klus waarbij de beveiligingsinstallaties van de spoorovergangen gecoördineerd en gelijktijdig zijn uitgevoerd met de aanpassingen van de toeleidende wegen.

Projectmanager Christiaan Deters: “Deze fase kende een lange voorbereidingstijd in een speelveld met veel stakeholders. Ik ben blij dat we de klus tot een goed einde hebben gebracht. De veiligheid is met name flink verbeterd omdat we ook twee niet actief beveiligde overwegen (NABO) hebben kunnen aanpakken. Ik ben trots op het complete team, dat zowel betrokken is geweest in de planvorming als realisatie. Ik kijk uit om in 2023 de volgende zes overwegen aan te pakken.”

 • De laatste loodjes aan de spoorovergang Hofstetterlaan
  De laatste loodjes aan de spoorovergang Hofstetterlaan
 • Nieuwe relaiskasten zijn geplaatst en kilometers nieuwe kabels in de grond gelegd
  Nieuwe relaiskasten zijn geplaatst en kilometers nieuwe kabels in de grond gelegd
 • De spoorovergang Middachterallee is beveiligd met een ahob-installatie
  De spoorovergang Middachterallee is beveiligd met een ahob-installatie
 • Nieuwe relaiskasten, nieuwe kabels en veel nieuwe elektronica
  Nieuwe relaiskasten, nieuwe kabels en veel nieuwe elektronica
 • De spoorovergang in de Schaarweg is versmald en nu alleen voor voetgangers en (brom)fietsverkeer toegankelijk
  De spoorovergang in de Schaarweg is versmald en nu alleen voor voetgangers en (brom)fietsverkeer toegankelijk
 • Ook de spoorovergang in de Pinkelseweg is versmald en gewijzigd in fietspaden
  Ook de spoorovergang in de Pinkelseweg is versmald en gewijzigd in fietspaden

Diverse werkzaamheden

De werkzaamheden waren verschillend van aard. Het spoorsysteem en met name het treinbeveiligingssysteem (ahobstellers) bij de spoorovergangen is over een lengte van zeven kilometer aangepast. Hiervoor zijn onder andere nieuwe relaiskasten geplaatst en kilometers nieuwe kabels en leidingen in de grond gestopt. Ook zijn de bevloeringen van spoorovergangen aangepast door de aangepaste wegsituaties.

De spoorovergangen Hofstetterlaan en Middachterallee zijn zogenaamde ‘NABO’ oftewel Niet Actief Beveiligde Overwegen. Beide spoorovergangen zijn nu beveiligd met een mini AHOB (Automatische Halve Overweg Bomen). De NABO Lange Juffer is afgesloten en verwijderd. De weglay-out van de Havelandseweg is aangepast met aan beide zijden van de overweg een fietspad. De toeleidende wegen naar de spoorovergang in de Pinkelseweg en de Schaarweg zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en nu alleen toegankelijk voor (brom)fietsers en voetgangers. Met deze maatregelen wordt het spoor in Rheden veiliger en is er minder kans op aanrijdingen en dus minder kans op hinder voor reizigers.

Meer spoorovergangen aan de beurt

Om de veiligheid op het spoor en doorstroming van het verkeer in Rheden verder te verbeteren, wordt tot 2024 fase 3 en fase 4 verder uitgewerkt. In 2021 is de Groenestraat opnieuw ingericht (fase 1). Ook is nu fase twee afgerond. De verwachting is dat in 2023 de spoorovergangen Biljoen, Begraafplaats en Jeugdland worden aangepakt (fase 3) en de spoorovergang in de Lentsesteeg vanaf 2024 (fase 4).

Niet actief beveiligde overwegen

Het ‘Maatregelenpakket spoorovergangen Rheden’ valt niet officieel onder het programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) maar heeft daar wel raakvlak mee. ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben namelijk samen de ambitie om de 180 publiek toegankelijke NABO in Nederland op te heffen.

Lees over het programma

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers