MER-procedure PHS Nijmegen van start

Nieuws

11 januari 2019

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen bekend gemaakt om een milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het project PHS Nijmegen.

Zienswijze indienen

Van 11 januari t/m 21 februari 2019 kan een ieder een zienswijze indienen op het voornemen een MER op te stellen. In deze periode ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van PHS Nijmegen ter inzage. In dit startdocument van de MER-procedure staat beschreven welke directe en indirecte milieueffecten kunnen optreden. De gehele NRD is te vinden op de website van de Directie Participatie in Den Haag op www.platformparticipatie.nl/phsnijmegen. Daar vindt u ook de informatie hoe u een zienswijze kunt indienen. 

De Staatssecretaris is geïnteresseerd in de volgende vragen:

  • Wat mag er volgens u niet vergeten worden in het verdere onderzoek?
  • Welke aandachtspunten heeft u voor het verdere proces?
  • Wat moet er volgens u ten behoeve van het milieueffectrapport worden onderzocht?
  • Op welke wijze wilt u bij de ontwikkeling van het ontwerptracébesluit, waaronder ook het MER, worden betrokken?

De Staatsecretaris ontvangt uw zienswijze bij voorkeur digitaal, maar mondeling of per post is ook mogelijk. Als u reageert op dit voornemen, dan wordt u medio 2019 schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten en wat er met uw reactie is gedaan.

De papieren versie van de NRD ligt ook ter inzage op de volgende locaties:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8 in Den Haag (alleen op afspraak via telefoon 070 4568999)
  • Gemeente Nijmegen, de Stadswinkel, Mariënburg 30 in Nijmegen
  • Provincie Gelderland, Markt 1 in Arnhem.

Inloopavond

Op donderdag 24 januari 2019 van 18.00 tot 21.00 uur organiseert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met ProRail en de Gemeente Nijmegen een inloopavond over de PHS-plannen in Nijmegen en de MER-procedure.  Deze avond wordt gehouden in wijkcentrum Titus Brandsma, 2e Oude Heselaan 386 in Nijmegen. U bent van harte welkom!

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers