Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Nachtelijke werk­zaamheden in Zevenaar, Didam en Wehl

Nieuws

22 februari 2019

Strukton Rail heeft het plan voor de "Spoor­verbetering Zevenaar-Didam" gedetailleerd uitgewerkt en gereed gemaakt voor uitvoering. In de afgelopen weken zijn in opdracht van ProRail voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd op het traject Zevenaar-Didam-Wehl. In vervolg op deze voorbereidende werkzaamheden start de aannemer met het lossen van spoorstaven (rails) op verschillende locaties die nodig zijn voor de aanleg van het tweede spoor tussen Zevenaar en Didam en voor de vernieuwing van het spoor tussen Didam en Wehl. Het lossen van de spoorstaven gebeurt in de nachtelijke uren.

Strukton Rail lost de spoorstaven bij het station in Zevenaar ter hoogte van de overweg Stationsplein / Kerkstraat. Ook wordt er gelost bij het viaduct in de A12, bij het station in Didam en nabij de overweg Beekseweg bij station Wehl. In de tabel hieronder een overzicht wanneer de aannemer het werk uitvoert.

 

Dag Datum Tijdstip Werkzaamheden
woensdag 27 februari 0:00 - 05:00 uur Voorbereidingen voor lossen
donderdag 28 februari 0:00 - 05:00 uur Voorbereidingen voor lossen
Vrijdag 1 maart 0:00 - 05:00 uur Lossen rails van werktrein

 

Verwachte hinder voor omwonenden

De aannemer doet zijn uiterste best om bij de uitvoering van het werk de overlast voor omwonenden van het spoor zoveel mogelijk te beperken. Helaas kan niet voorkomen worden dat er door de inzet van kranen en de werktrein op het spoor enige licht- en geluidsoverlast zal zijn. De werkzaamheden hebben overigens geen gevolgen voor de treindienstregeling voor reizigers.

Waarom werkt Strukton Rail ’s nachts?

Sommige werkzaamheden vinden ‘s nacht plaats, omdat hierdoor zo min mogelijk reizigers worden gehinderd. Ook is dit veiliger voor de werknemers, omdat er geen treinen rijden. Hoe dan ook wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Bijvoorbeeld door machines en werkverlichting niet langer aan te laten dan strikt noodzakelijk is.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers