Onderzoek naar verbetering Leiden–Utrecht kost meer tijd

Nieuws

26 april 2024

Voor het programma Leiden-Utrecht Beter Bereikbaar zijn extra onderzoeken nodig. Die zijn complex en kosten daarom meer tijd. Met het programma wil ProRail, samen met landelijke en lokale partners, meer treinen per uur laten rijden tussen Leiden en Utrecht.

Betere verbinding 

De trein tussen Leiden en Utrecht rijdt vier keer per uur in de brede spits, in beide richtingen. Het doel is om de trein ook in de daluren vier keer te laten rijden. Daarnaast bouwen we een nieuw station: Hazerswoude-Rijndijk. Hiervoor zijn grote wijzigingen aan het spoor nodig.

De betrokken partijen constateerden in het najaar van 2023 dat de kosten van het programma fors zijn gestegen. Het gaat zowel om het station Hazerswoude-Rijndijk, als de ongelijkvloerse spoorkruising en aansluiting van de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude op de rijksweg N11. Sindsdien worden alle onderdelen van het programma verder onderzocht.

Technisch onderzoek

Omdat deze onderdelen met elkaar samen hangen, zijn extra technische vervolgonderzoeken nodig. Hierdoor kost het meer tijd om alle opties uit te werken en te vergelijken. De verwachting is dat er in het najaar van 2024 een beslissing wordt genomen over de voorkeursvariant door de betrokken partijen. Dit zijn ProRail, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Leiden, Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk, de regio Holland-Rijnland, NS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De partijen organiseren in september 2024 een informatieavond over station Hazerswoude-Rijndijk. Doel van deze avond is buurtbewoners en andere geïnteresseerden bij te praten over de planuitwerking voor het station.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers