Onderzoeken voor extra maatregelen tegen geluid en trillingen

Nieuws

4 juli 2018

In de media kwam het project PHS Meteren-Boxtel de afgelopen weken verschillende keren aan de orde. De staatssecretaris bracht een bezoek aan de regio en gaf aan dat ze gaat kijken naar extra maatregelen. Daarnaast verscheen er een onderzoek vanuit TNO over de omgevingshinder, in opdracht van verschillende gemeenten, en publiceerde de Commissie m.e.r. hun advies

Onderzoek extra maatregelen en langzamer rijden in de nacht

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, bracht maandag 23 april een bezoek aan omwonenden van het spoor. Ze ging het gesprek aan met omwonenden en luisterde naar hun zorgen. Daarna sprak ze met bestuurders van de betrokken gemeenten.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat ze gaat kijken of er extra maatregelen genomen kunnen worden om de ergste toename van hinder te beperken. Hierbij geeft ze ook aan dat er beperkt budget is en heeft ze gemeenten langs het tracé en de provincie gevraagd om ook een bijdrage te leveren. Daarnaast heeft de staatssecretaris gezegd dat ze gaat kijken naar de effecten van langzamer rijden in de nachtperiode.

Onderzoek vanuit TNO

Gemeenten langs het spoor tussen Meteren en Boxtel hebben TNO opdracht gegeven om aanvullend onderzoek te doen naar de effecten van geluid en trillingen. Het TNO-rapport laat in grote lijnen eenzelfde beeld zien als de onderzoeken voor het OTB en MER Meteren-Boxtel: met de toename van het aantal goederentreinen neemt ook de omgevingshinder toe en maatregelen om deze hinder te beperken blijken volgens de regelgeving niet altijd nodig of doelmatig. 

Commissie m.e.r.

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. De Commissie heeft ook advies uitgebracht over het Milieueffectrapport voor PHS Meteren-Boxtel. Ook zij adviseren om maatregelen te onderzoeken waarmee de geluid- en trillinghinder verder kan worden teruggebracht, meer dan wettelijk noodzakelijk is.

Zowel het rapport van TNO als het advies van de Commissie m.e.r gaan over de eindsituatie, niet over de tijdelijke situatie in Vught. Tijdens de tijdelijke situatie rijden de extra goederentreinen nog niet. 

Planning

De doelstelling blijft om het Tracébesluit (samen met het Nota van Antwoord) begin 2019 vast te stellen. We moeten nog wel rekening houden met de gewenste aanvullende onderzoeken. Hoeveel tijd hiervoor nodig is, is nu nog niet bekend. Eerst gaan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail gezamenlijk met de gemeenten en provincie de onderzoeksvragen goed uitwerken en de extra onderzoeken opzetten. Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de actuele planning. 

Meer lezen?

Er zijn verschillende brieven en documenten verschenen:

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers