Ontwikkelagenda voor openbaar vervoer gepubliceerd

Nieuws

1 februari 2021

Het ministerie heeft afgelopen vrijdag 29 januari de ontwikkelagenda Toekomstbeeld Openbaar Vervoer (TBOV) 2040 gepubliceerd. De afgelopen jaren is door de OV-sector samen met de overheid gewerkt aan onderzoek naar de mogelijke maatregelen om het toekomstbeeld vorm te geven. ProRail heeft daar een belangrijke bijdrage geleverd met de rapportages landelijke netwerkuitwerking spoor (LNS) 2040 en Knopen & Ketens.

Ambities en opgaven

ProRail is trots op het resultaat. De teams LNS en Knopen & Ketens van ProRail hebben in nauwe samenwerking met alle partijen binnen de spoorsector de ambities en opgaven in kaart gebracht. De grote hoeveelheid aan informatie die dat heeft opgeleverd is een belangrijke basis om het openbaar vervoer en het spoor in het bijzonder op de lange termijn nog aantrekkelijker te maken voor meer reizigers en goederen.

  • Een belangrijke knooppunt voor openbaar vervoer: Amsterdam Centraal
    Een belangrijke knooppunt voor openbaar vervoer: Amsterdam Centraal
  • Een belangrijk knooppunt voor openbaar vervoer: Arnhem Centraal
    Een belangrijk knooppunt voor openbaar vervoer: Arnhem Centraal
  • Een belangrijk knooppunt voor openbaar vervoer: Utrecht Centraal
    Een belangrijk knooppunt voor openbaar vervoer: Utrecht Centraal

Langetermijnkeuzes

De belangrijkste inzichten uit de rapportages van LNS 2040 en het team Knopen & Ketens zijn vertaald naar de Ontwikkelagenda TBOV, waarin door middel van keuzemenu’s een overzicht is opgenomen van de te maken langetermijnkeuzes voor het OV richting 2040. Niet alles kan in één keer. Daarom gaan we de komende periode kijken welke stappen we gaan zetten. Vervolgonderzoek  doen we op basis van een corridoraanpak en door gezamenlijk steeds scherper te worden in de te maken keuzes.

Met het Toekomstbeeld OV bieden de gezamenlijke partijen ProRail, vervoerders, decentrale overheden en het Rijk een aantrekkelijk perspectief voor een sterk en welvarend Nederland. Wil je de documenten zelf lezen? Dat kan. Hier vind je de ontwikkelagenda TBOV van het ministerie en hier de landelijke netwerkuitwerking spoor 2040.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers