Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Opdrachtgevers Zuidasdok omarmen advies Sybilla Dekker

Nieuws

27 maart 2020

De ambities en scope van het omvangrijke infra-project Zuidasdok zijn herbevestigd. Het Rijk, de gemeente Amsterdam, de Vervoerregio en de provincie Noord-Holland kunnen zich vinden in het advies van Minister van Staat Sybilla Dekker. In haar advies doet ze de aanbeveling om voortvarend door te gaan met de realisatie van het project en concludeert dat er geen verantwoorde versoberingen te vinden zijn.

Nut en noodzaak

Mevrouw Dekker deed de afgelopen maanden onderzoek naar nut en noodzaak van het project Zuidasdok. Dekker constateert in haar advies ‘Voortvarend bouwen aan de toekomst’ dat niets doen geen optie is. De knelpunten op de A10 en de Openbaar Vervoer-terminal vereisen een spoedige aanpak. Dekker stelt dat de OV-terminal op zijn maximale capaciteit functioneert, waarmee de ontwikkeling van Zuidas als internationale toplocatie in het geding is. De grote investering is volgens Dekker gerechtvaardigd vanwege de winst die het project Zuidasdok oplevert voor de bereikbaarheid van zowel de regio als het land en voor het vestigingsklimaat. Uit de actualisatie van de kosten-baten analyse blijkt dat doorgaan met het huidige project Zuidasdok voor de maatschappij als geheel meer baten dan kosten oplevert.

Extra bijdrage

Uit het advies volgt dat het huidige budget van Zuidasdok niet toereikend is voor de ambities en scope van het project. Mevrouw Dekker komt daarom met de aanbeveling eenmalig een extra bijdrage aan het project te doen, met inbreng van alle partijen en buiten de bestaande bestuursovereenkomst. Het financieel tekort is fors en wordt geschat op een bedrag tussen € 700 miljoen en € 1 miljard, zo schrijven minister Van Nieuwenhuizen en wethouder Everhardt in een reactie op het advies aan respectievelijk de Tweede Kamer (pdf) en de Amsterdamse gemeenteraad. Rijk en regio gaan hierover de komende periode in gesprek.

Deelprojecten

Zuidasdok is een omvangrijk en zeer complex project. De aannemer heeft aangegeven het werk niet te kunnen en willen uitvoeren binnen de eerder gemaakte afspraken zoals financiën en wijze van uitvoeren. Om het geheel beheersbaarder te maken hebben de gezamenlijke opdrachtgevers – Rijk, gemeente, provincie en vervoersregio – besloten de uitvoering van het project op te knippen in deelprojecten. De totale bouwtijd neemt daardoor toe. Hoewel er nog sprake is van onzekerheden kan het laatste pakket van Zuidasdok op basis van de laatste inzichten tussen 2032 en 2036 wordt opgeleverd.

Opnieuw aanbesteden

De nieuwe werkwijze met deelprojecten (seriële werkpakketten) betekent een wezenlijke wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke aanbesteding. Doorgaan met de huidige opdrachtnemer, consortium ZuidPlus, zonder opnieuw aan te besteden, staat op zeer gespannen voet met de aanbestedingswetgeving. Voor de voortzetting van de realisatie van het project Zuidasdok is daarom door de gezamenlijke opdrachtgevers besloten tot het beëindigen van het contract met de huidige aannemer en het opnieuw aanbesteden in hanteerbare deelpakketten.

Betere bereikbaarheid

Zuidasdok gaat zorgen voor betere bereikbaarheid van Zuidas en van de noordelijke Randstad. De A10 Zuid gaat van acht naar twaalf rijstroken en verdwijnt in het hart van Zuidas onder de grond. Station Amsterdam-Zuid wordt compleet vernieuwd. Verschillende vormen van (openbaar) vervoer komen er straks samen. Het stationsgebied krijgt een nieuwe, groene inrichting. De knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel worden ook aangepast. Hierdoor ontstaat aanzienlijke uitbreiding van de capaciteit op de weg en in het station om de groeiende verkeers- en reizigersstromen op te vangen.

Dit bericht is afkomstig van de website van Zuidas. Hier zijn ook de bijbehorende documenten te vinden.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers