Over de helft van de treinvrije periode: een tussenstand

Nieuws

26 mei 2020

We zijn al over de helft van de 28,5 dag van de treinvrije periode. De afgelopen periode is er weer veel gebeurd. Het schiet op met het werk aan het spoor, de seinen en beveiliging. Station Groningen Europapark en haar omgeving krijgen steeds meer vorm. En op station Groningen zien we ook duidelijke veranderingen. We blikken terug met foto’s.

Spoorwerk

De aanleg van het extra vierde spoor is zo goed als klaar. Ook het groot onderhoud aan de bestaande sporen verloopt volgens planning. Op diverse plekken zijn delen spoor, dwarsliggers (spoorbielzen) en spoorgrind vernieuwd. Ook zijn er diverse wissels nieuw. Er is 2,5 km nieuw spoor gelegd en ruim 16.000 ton (nieuw en hergebruikt) spoorgrind verwerkt. De stopmachine, die zorgt dat het spoor op de juiste hoogte komt te liggen, moet nog wel over delen van het traject rijden.

Gemma op bezoek

Sinds gisteren is de ‘Gemma’ twee dagen op bezoek op het werk. Gemma staat voor Geavanceerde Elektrificatie Machine Met Aandrijving. Dit is een bovenleidingsvernieuwingstrein die op een snelle manier een bovenleidingsdraad (rijdraad) kan trekken. In totaal trekt de Gemma 10 kilometer rijdraad op het traject en zorgt dat deze direct op spanning hangt. De aannemer zet de machine in op rechte, lange stukken. Daar waar wissels liggen gebeurt het hangen en spannen van draden handmatig. In totaal wordt er 22 kilometer aan draad gehangen op het traject (zowel draagkabels als rijdraden).

Stations

Het voorplein aan de zijde van de Helperzoom bij station Groningen Europapark krijgt steeds meer vorm. Ook het derde perron is bijna af, de bestrating ligt erin en de perronoutillage (zoals prullenbakken en bankjes) staat klaar om geplaatst te worden.

Station Groningen heeft inmiddels een heel andere aanblik gekregen nu het grootste deel van de perronkappen verwijderd is. Ook de winkeltjes die op het middenperron stonden zijn inmiddels gesloopt. Verder is gestart met de bouw van de tijdelijke looproute van perron 2 naar perron 3. Het pad, dat over de eerder ingekorte sporen wordt gelegd, bestaat straks uit allemaal hergebruikte materialen. De aannemer gebruikt spoorgrind dat is vrijgekomen van het inkorten van de sporen en bestrating dat op het middenperron lag bij de gesloopte winkels.

Commandokeet

Op het bouwterrein ter hoogte van De Vork staat een speciale unit: de ‘commandokeet’ van Strukton. Hier zit onder andere bouwprocesleider (BPL) Esther Snoei, die vanuit haar rol de voortgang van het werk buiten in de gaten houdt. Loopt alles volgens planning, zijn er bijzonderheden, moet er bijgeschakeld worden? Esther: “In deze keet, die door Strukton sinds begin dit jaar ingezet wordt op grote werken, kan ik het hele werk monitoren. Dynamisch systeem Synchro laat op grote schermen zien welke discipline (spoorbouw, bovenleiding, seinwezen, kabels & leidingen, Civiel, installatie services, telecom en voedingen) waar en wanneer aan het werk is. Verandert er iets aan de planning, dat zie je dat ook direct terug op de digitale kaarten. Als bouwprocesleider leg ik lijntjes tussen de verschillende disciplines. Schuiven zij in de planning, dan kijk ik of het kan en zorg ik dat ze met elkaar afstemmen. Daarnaast houd ik een logboek bij waarmee ik ook de bouwmanager van ProRail op de hoogte kan houden van de voortgang", vertelt Esther. Haar rol als BPL is een van de mooie kanten van haar werk als werkvoorbereider. “Dat bestaat voor 80% uit kantoorwerk. Je werkt een plan uit voor de uitvoering en als het dan zover is word je coördinator op locatie. Je ziet dus dat wat je bedacht hebt ook uitgevoerd worden, dat is mooi. Groningen is wel een uitzonderlijk groot project, ik ben best wel trots dat we hier alle disciplines van Strukton aan het werk hebben”. 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers