Overweg Hooghalen dicht en meer maatregelen

Nieuws

4 september 2020

De eerste van twee overwegen bij Hooghalen is definitief uit het spoor. Aannemer Strukton Molhoek combinatie voerde dit in de nacht van donderdag 3 op vrijdag 4 september uit. De andere vlakbij gelegen overweg verwachten wij over twee weken op te heffen.

Eerst een tijdelijke weg

Voor de opheffing van deze niet actief beveiligde overwegen (NABO) is de aanleg van een nieuwe weg vereist. Dat vergt normaal gesproken een langdurig proces, om weg, sloten en hekwerken op elkaar aan te laten sluiten en het opheffen van de overwegen willen we daar niet op laten wachten. We realiseren daarom voor een deel eerst een tijdelijke weg met stelconplaten.

Die aanleg is nu gevorderd tot aan de eerste overweg. Het vervolg van deze aanleg vindt komende weken plaats. Over twee weken verwachten we de overweg waar de aanrijding in mei plaatsvond op te heffen. Aansluitend werken we toe naar de aanleg van de definitieve ontsluitingsweg.

  • Een tijdelijke weg met stelconplaten
    Een tijdelijke weg met stelconplaten
  • De overweg is weggehaald
    De overweg is weggehaald

Ruim 50 overwegen opgeheven

Het realiseren van deze weg lukt mede dankzij goede samenwerking gemeente Midden-Drenthe, landeigenaren, Natuurmonumenten en Gasunie. Het NABO-programma van ProRail heeft met deze opheffing landelijk inmiddels ruim 50 van 180 openbaar toegankelijke overwegen aangepakt. Zo’n 130 stuks zijn voor 2024 aan de beurt. We werken hier sinds 2018 aan onder het motto ‘de beste overweg is een opgeheven overweg’.

Meer samenwerking NS en ProRail

NS en ProRail maakten in de periode na het ongeval van mei verdere afspraken over maatregelen bij niet actief beveiligde overwegen. We intensiveren de samenwerking en voerden diverse onderzoeken uit. Machinisten hebben na het tragische ongeval bij Hooghalen hun zorgen geuit over NABO. We kijken hoe we de situatie bij NABO en het veiligheidsgevoel van machinisten kunnen verbeteren. Uit inspectie komt naar voren dat NABO blijken te voldoen aan de wettelijke eisen.  Zichtlijnen en passieve waarschuwingen middels de herkenbare schrikhekken en andreaskruisen zijn op orde, bij landbouwoverwegen staan afsluitbare hekken. 

Tijdelijke maatregelen op 28 overwegen

Uit onderzoek zijn wel 28 NABO’s naar voren gekomen waar verbetering gewenst is. Met tijdelijke maatregelen proberen we het gevoel van onrust weg te halen, totdat de overwegen definitief gesloten zijn. Het gaat bij deze overwegen onder andere om zichtbaarheid en alertering voor gebruikers, in combinatie met overstekende zware voertuigen. 

Extra maatregelen

De maatregelen beproeven we vanaf dit weekend. Met extra waarschuwingsborden bij geselecteerde overwegen willen we de weggebruikers alerter proberen te maken. Op enkele overwegen houden we extra toezicht met bemensing. Deze regelaars attenderen verkeersdeelnemers op de nadering van een niet actief beveiligde overweg. Bij twee overwegen passen we de snelheid van het treinverkeer naar 60 km/u aan. 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers