Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

ProRail doet extra onderzoek naar effecten omgeving ballastdepot Apeldoorn

Nieuws

8 augustus 2023

Apeldoornse omwonenden van een ballastdepot, een opslag voor spoorstenen, hebben hun zorgen geuit over mogelijke gezondheidsrisico’s die ze liepen door het bouwstof dat van die berg stenen af kwam. Er komt daarom een extra onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsriciso’s voor omwonenden.

Update | 01-09

Inmiddels is onderzoek uitgevoerd naar het aanwezige stof in de woningen van omwonenden. Het resultaat van dat onderzoek is dat de huizen veilig te bewonen zijn. Bewoners lopen geen gezondheidsrisico door eventueel bouwstof dat nog aanwezig is.

Daarnaast is het blootstellingsonderzoek begonnen. Dit onderzoek moet duidelijk maken of de mensen die naast het ballastdepot wonen gezondheidsrisico hebben gelopen door stofwolken. In samenwerking met de omwonenden, BAM en het onderzoeksbureau is inmiddels begonnen met het in kaart brengen van de situatie zoals die was toen het ballastdepot er lag. We verwachten de uitslag van het totale onderzoek medio november en zullen die resultaten dan ook communiceren en met de bewoners bespreken.

De toegezegde schoonmaak van huizen die in directe omgeving van het depot stonden, vindt plaats in september en oktober.

Update | 09-08 16:00

De oude ballast die nog in het depot lag is vandaag weggehaald door de leverancier. Nieuwe ballast die nog voor werkzaamheden nodig is, wordt in een depot buiten de bewoonde omgeving opgeslagen. Hiermee komt ProRail tegemoet aan de wensen van de bewoners.

ProRail laat de huizen rondom het voormalige ballastdepot schoonmaken op advies van de GGD. Hierover zijn de omwonenden geïnformeerd.

Informatieavond

Op maandag 7 augustus heeft ProRail voor de omwonenden van Kanaal Zuid een informatieavond georganiseerd. Tijdens de emotionele bijeenkomst vertelden de buurtbewoners meer over hun zorgen. Ze hadden overlast van bouwstof in de tuin en in huis en wilden weten of zij zijn blootgesteld aan gevaarlijke hoeveelheden kwartsstof.

Het tijdelijke ballastdepot was ingericht in Apeldoorn bij Kanaal Zuid, voor werkzaamheden die daar in de buurt aan het spoor werden uitgevoerd. De stenen zijn bedoeld als fundament voor het spoor: ballast. Veel van deze stenen bevatten het in de aardkorst veelvoorkomende mineraal kwarts. Als met de stenen gewerkt wordt, ontstaat stof. In dit stof zitten kleine kwartsstofdeeltjes, die ongezond zijn. Wie onbeschermd veel, langdurig en in hoge concentraties aan stof van kwartshoudende steen wordt blootgesteld, loopt risico om longziekten te krijgen. Veel bouwmaterialen zijn in meer of mindere mate kwartshoudend.

Extra onderzoek

ProRail begrijpt de zorgen van de omwonenden. Tijdens de informatieavond heeft ProRail daarom toegezegd extra onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de specifieke situatie van dit ballastdepot en de eventuele gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Ook onderzoekt ProRail of de aannemer zich aan alle geldende regelgeving heeft gehouden. Hier was namelijk sprake van een groot ballastdepot dat er lang lag en zich dichtbij de woningen bevond.

Dit onderzoek is extra onderzoek, omdat er al onderzoek is gedaan naar de risico’s van kwartsstof voor omwonenden en spoorwerkers die dagelijks met en dichtbij kwartshoudende stenen werken. Zij kunnen dit veilig doen omdat de spoorbranche veel maatregelen treft om stofvorming en blootstelling aan kwartsstof voor spoorwerkers te beperken. Zo is gezond werken met kwartshoudend materiaal mogelijk. Ballaststenen worden bijvoorbeeld natgehouden bij verwerking en werknemers beschermen zich in machines met overdrukcabines of dragen mondkapjes als ze met ballast werken.

Veilig werken

Op basis van de kennis die we uit eerder onderzoek hebben opgedaan weten we dat omwonenden van spoorwerkzaamheden geen gezondheidsrisico lopen als met kwartshoudende ballast gewerkt. Dit komt onder meer door de duur van hun aanwezigheid bij de werkzaamheden en de afstand die ze er normaal gesproken van hebben.

Ballast en kwarts

De stenen onder dwarsliggers en spoorstaven noemen we ballast. Deze stenen zijn van cruciaal belang voor de veiligheid en betrouwbaarheid van het spoor. De stenen die worden verwerkt tot ballast, bevatten meestal kwarts.

Lees hier meer Lees hier meer

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers