ProRail werkt aan verbeterde aanpak winterweer

Nieuws

17 december 2021

ProRail heeft samen met de spoorsector hard gewerkt aan verbeteringen naar aanleiding van geleerde lessen tijdens het strenge winterweer van februari 2021. Die verbeteringen kunnen niet voorkomen dat bij extreem winters weer flinke hinder ontstaat. Wel proberen we te zorgen dat we sneller dan in februari weer treinen kunnen laten rijden. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer die vrijdag is uitgegaan.

Stappen gezet

In de brief leggen we uit welke stappen er zijn gezet naar aanleiding van de evaluatie van de hinder op het spoor die ontstond naar aanleiding van het strenge winterweer in februari. Ook bij winters weer dat minder heftig is dan in februari heeft het spoor veel last van storingen. De verbeteringen die we aanbrengen helpen bij het sneller oplossen van storingen en het beperken van de hinder eromheen.

Lees de brief

Oplossen van storingen

Een van de issues tijdens het winterweer in februari was dat er te veel wisselstoringen waren om deze snel te kunnen afhandelen. We gaan daarom vanaf de winter 2022-2023 onder winterse omstandigheden meer wissels ‘vastzetten’, waardoor we ze niet meer hoeven te bedienen. Zo zorgen we ervoor dat storingsploegen gerichter en sneller te werk kunnen gaan bij wissels die moeten blijven werken.

Uit de evaluatie bleek ook dat het herstel van wisselstoringen beter kon. We bepalen voortaan op lokaal niveau in welke volgorde we dichtgesneeuwde of vastgevroren wissels weer laten vrijmaken. Daarvoor laten we aannemers, collega’s van Asset Management en onze lokale verkeersleiders en de incidentenbestrijders samen bepalen in welke volgorde ze storingen moeten oplossen.

Wisselverwarming

Het Nederlandse spoorwegnet telt zevenduizend wissels, waarvan zo’n vijfduizend met wisselverwarming. Wisselverwarming kan ervoor zorgen dat sneeuw smelt bij een wissel. Dat voorkomt ophoping van sneeuw die het wissel kan blokkeren. Dit systeem heeft z'n grenzen zoals we zagen in februari 2021 en helpt vooral bij ‘normale’ Nederlandse winters het aantal storingen te beperken.

Storingsgevoelig

De wisselverwarming is echter storingsgevoelig. We zijn na de strenge winterperiode in februari 2021 tot de conclusie gekomen dat we onvoldoende beeld hadden van de staat van de wisselverwarming. Dit najaar is alle wisselverwarming op een andere wijze geïnspecteerd dan voorheen. Daardoor hebben we nu een beter en eenduidiger beeld van wat er wel en niet werkt.

Zo'n controle maakt het mogelijk om reparaties op tijd uit te voeren of maatregelen te nemen om wissels te kunnen blijven gebruiken. We blijven gedurende de winter inspecteren en zo nodig maatregelen nemen. Desondanks kunnen we niet voorkomen dat wisselverwarmingsinstallaties gaan storen. Daarom raden wij reizigers aan de reisplanner ruim op tijd te raadplegen.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers