Rangeren met gevaarlijke stoffen op Waalhaven Zuid opnieuw uitgesteld

Nieuws

16 januari 2020

Goederenvervoerders mogen voorlopig nog niet rangeren met gevaarlijke stoffen op goederenemplacement Waalhaven Zuid. Omgevingsdienst DCMR en Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond twijfelen aan de betrouwbaarheid van een tijdelijke blusvoorziening en stellen aanvullende eisen.

Te weinig bluswater

Tijdens een test op vrijdag 13 september 2019 bleek dat op Waalhaven Zuid te weinig bluswater was. Daarnaast reikte het water niet ver genoeg bij brandbestrijding, en duurde het te lang voor onze incidentenbestrijders konden gaan blussen. Hierdoor zouden brandweerlieden en incidentenbestrijders van ProRail te dicht bij een eventuele vuurhaard moeten komen om deze te blussen.

Tijdelijk systeem

Een tijdelijke pijpleiding naar een waterbassin in de buurt moest voorlopig uitkomst bieden. Maar deze oplossing bleek niet betrouwbaar genoeg. Zo schoot op 1 november tijdens een test van het tijdelijke systeem een koppeling los.

Nieuwe test

ProRail testte maandag 13 januari een verbeterde versie van het tijdelijk blussysteem. Ditmaal functioneerde het systeem wel. Toch gaan omgevingsdienst DCMR en veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond nog niet akkoord met het (deels) hervatten van rangeerbewegingen met wagons met gevaarlijke stoffen. Dit komt onder meer omdat het blussysteem nog niet het gehele rangeerterrein kon bestrijken.

Voorwaarden

De omgevingsdienst en de veiligheidsregio vragen onder meer technische en veiligheidsspecificaties van de fabrikant van het systeem. Zo willen zij onder meer vaststellen of het blussysteem bestand is tegen de maximale druk die kan optreden.

Blijkt uit de ontbrekende informatie dat het blussysteem de druk aan kan? Dan mag ProRail onder voorwaarden het rangeren met gevaarlijke stoffen op een deel van het emplacement hervatten. Wel vragen de omgevingsdienst en de veiligheidsregio ProRail zo spoedig mogelijk een permanente bluswatervoorziening te bouwen.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers