Rapport over storingen op Rotterdamse havenspoorlijn

Nieuws

6 oktober 2020

Spoorgoederenvervoer in het Rotterdamse havengebied ondervond de laatste jaren veel hinder door onverwachte infrastoringen. Dat leidde tot economische schade voor de goederenvervoerders. Dat was aanleiding voor ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de oorzaken van de storingen. Een rapport hierover is maandag 5 oktober naar de Tweede Kamer gestuurd. ProRail omarmt de uitkomsten van het rapport en herkent en erkent oorzaken en conclusies genoemd in het rapport. Deze inzichten helpen om structureel te verbeteren.

Hoofdconclusie

De hoofdconclusie van het rapport van onafhankelijk onderzoeksbureau CrisisLab is dat ProRail in de regio Randstad Zuid moeite heeft met spoorbeheer als er grote afwijkingen zijn van het reguliere proces. Een reeks bijzondere omstandigheden rondom de Havenspoorlijn heeft zo geleid tot een steeds grotere onderhoudsachterstand.

ProRail wil op basis van de aanbevelingen uit het rapport niet alleen de huidige problemen oplossen, maar ook zorgen voor langetermijnoplossingen zodat de prestaties op de spoorgoederenlijnen structureel verbeteren. Dit laatste is een proces van de lange adem en het zal zeker drie tot vier jaar duren voor dit is bereikt.

Andere sector

Een van de factoren in het ontstaan van de problemen op de Rotterdamse Havenspoorlijn is dat spoorgoederenvervoer anders is dan reizigersvervoer. Het Crisislab-rapport schetst dat de manier van werken van ProRail het reizigersvervoer wel past en het goederenvervoer niet. Waar in het reizigersvervoer jaar na jaar goede resultaten worden behaald, lukt dat nog niet met het goederenvervoer.

Het goederenvervoer is onder meer anders omdat we veel meer vervoerders moeten bedienen dan in het reizigersvervoer, op basis van een heel ander soort dienstregeling en operationele besturing, en omdat goedereninfra een andere manier van onderhouden van de infrastructuur vergt. 

Aanpak

Om te komen tot een structurele verbetering van de prestaties van de havenspoorlijn volgt ProRail drie sporen: 

  1. de huidige onderhoudsachterstanden op de havenspoorlijn worden in de komende twee jaar weggewerkt,
  2. ProRail richt een structureel meer veerkrachtige organisatie in en
  3. ProRail zorgt dat de organisatie is ingericht op het nakomen van vergunningseisen.

Wegwerken achterstanden

ProRail moet de prestaties op de Rotterdamse Havenspoorlijn structureel verbeteren. Daarom is in maart 2020 een programmamanager aangesteld die als opdracht heeft de onderhoudsachterstanden weg te werken, de infra op orde te brengen en te zorgen dat wij voldoen aan de geldende vergunningeisen.

De programmamanager rapporteert direct aan de COO van ProRail. Dit gebeurt in samenwerking met goederenvervoerders, Havenbedrijf Rotterdam, gemeenten en hun toezichthouder. Daarbij hanteert ProRail het uitgangspunt dat een kortetermijnoplossing ook altijd op de lange termijn houdbaar moet zijn.

Veerkracht

ProRail richt het regionale managementteam en de organisatie voor de goederenspoorlijn van de Rotterdamse haven tot en met de Nederlands-Duitse grensovergang zo in dat beslissingen op gebiedsniveau genomen worden. Zo kan beter worden gestuurd op het spooronderhoud voor de lange termijn. Dit team heeft oog voor en verstand van de specifieke eigenschappen van goederenvervoer en borgt de regie op de belangen, risico’s en kennisniveau.

Vergunningseisen

Crisislab constateert in zijn rapport dat de eisen met betrekking tot bluswatervoorzieningen en de bedrijfsbrandweeraanwijzing onevenredig zwaar zijn en veel geld kosten. ProRail zal ongeacht die constatering voldoen aan de geldende eisen en erkent dat het daaraan heeft ontbroken. Dat is onderdeel van het verbeterprogramma voor de Rotterdamse Havenspoorlijn. Hierover is ProRail met het ministerie van I&W en de bevoegde gezagen in goed overleg om te komen tot structurele, meer uniforme oplossingen.

Lees hier de stukken die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd, inclusief het rapport van CrisisLab en de reactie van ProRail op het rapport.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers