Reactie ProRail op OvV-rapport onderzoek Voorschoten

Nieuws

15 mei 2024

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) presenteerde woensdag 15 mei het onderzoeksrapport naar het treinongeval in Voorschoten. De OvV doet op basis van het onderzoek aanbevelingen aan ProRail om de veiligheid op het spoor bij werkzaamheden te vergroten. ProRail omarmt de aanbevelingen van de OvV en heeft de eerste stappen gezet in de opvolging ervan.

Bekijk het rapport van OvV Bekijk het rapport van OvV

Grote verbeterstap nodig

John Voppen: “Het blijft onbevredigend dat we nooit zullen weten wat er precies gebeurd is. Toch bieden alle onderzoeksresultaten aanknopingspunten om te leren van dit incident. Zo kan de veiligheid op en rond het spoor bij werkzaamheden nog verder worden verbeterd. Het verleden leert ons dat na een groot incident de sector een stap zet naar een verbetering in het hele veiligheidssysteem. Mede omdat de komende jaren een toename van treinkilometers wordt verwacht en er veel onderhoud moet gebeuren, is hier zo'n grote stap nodig. ProRail omarmt daarom de aanbevelingen van de OvV. We werken in samenspraak met de sector en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mee aan de beoogde verbeteringen.”

Op 4 april vorig jaar vond het treinongeval in Voorschoten plaats. Een kraanmachinist van onderhoudsaannemer BAM kwam hierbij om het leven. De machinisten van de betrokken goederentrein van DB Cargo en van de NS-trein raakten gewond, net als de hoofdconducteur van NS en 28 reizigers.

ProRail omarmt de aanbevelingen van de OvV. We werken in samenspraak met de sector en het ministerie mee aan de beoogde verbeteringen.

John Voppen CEO bij ProRail

Robuuste bescherming

De OvV adviseert een robuuste fysieke bescherming tussen rijdende treinen en spoorwerkers. Ook moet hun werkplek veilig te bereiken zijn: spoor waar mensen en materieel moeten oversteken moet bij voorkeur buiten dienst zijn gesteld. Spoorwerkers moeten zelf kunnen zien of een spoor in- of buiten dienst is. Ze kunnen dus niet alleen afhankelijk zijn van mondelinge communicatie tussen treindienstleider en veiligheidsfunctionarissen. De mondelinge communicatie van veiligheidsfunctionarissen op de werkplek zou vastgelegd kunnen worden. Zo kan geleerd worden van deze communicatie.

ProRail neemt deze aanbevelingen over. We zijn vanuit onze regierol in gesprek met de sector om gezamenlijk te bepalen wat hierin mogelijk en effectief is. We willen spoorwerkers meer grip geven op hun eigen veiligheid en onderzoeken hoe we hen kunnen faciliteren met moderne technologie. Denk aan GPS-tracking, virtual reality en de herintroductie van de mobiele werkplaats. Ook onderzoeken we hoe communicatie op de werkplek kan worden vastgelegd.

Registratie ongevallen

De OvV geeft ProRail de aanbeveling om alle (bijna-)ongevallen op het spoor te registreren in een systeem. Het moet mogelijk zijn dat vervoerders, aannemers en andere spoorweggerelateerde ondernemingen hun (bijna-)incidenten kunnen toevoegen. Het gaat dan om incidenten bij werkzaamheden, maar ook om incidenten die het treinverkeer raken. ProRail neemt deze aanbeveling over: het registratiesysteem dat we gebruiken kan beter benut worden. Zo kunnen we beter gezamenlijk leren en verbeteringen doorvoeren.

De OvV beveelt ProRail aan om de negatieve gevolgen van nachtarbeid en overmatig werken voor veiligheid en gezondheid terug te brengen. Dit mag niet leiden tot een toename van veiligheidsrisico’s. ProRail onderschrijft deze aanbeveling. De gezondheid en veiligheid van spoorwerkers is voor ons prioriteit. We verplaatsen de komende jaren al veel nachtwerkzaamheden naar de dag. Toch blijft nachtwerk noodzakelijk, mede omdat we de komende jaren meer onderhoudswerkzaamheden dan ooit uitvoeren om het spoor veilig te houden. ProRail neemt de regie om dit met de sector op te pakken en te leren van andere sectoren.

Onderzoek

Naast het onderzoek van de OvV zijn er andere onderzoeken gedaan naar dit incident. De betrokken bedrijven DB Cargo, NS, ProRail en BAM zijn direct gezamenlijk een onderzoek gestart. Dat is nu ook afgerond. Ook hebben de Nederlandse Arbeidsinspectie en de politie samen onderzoek gedaan. Het Openbaar Ministerie heeft op basis daarvan geen strafvervolging ingesteld. Ondanks alle onderzoeken blijft onduidelijk hoe de krol op het nog in dienst zijnde spoor terecht is gekomen. 

Lees het rapport van DB Cargo, NS, ProRail en BAM Lees het rapport van DB Cargo, NS, ProRail en BAM

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers