Second opinion station Breda afgerond

Nieuws

29 oktober 2019

Adviesbureau Hageman heeft op verzoek van ProRail, NS en de gemeente een contra expertise uitgevoerd naar bestaande gebreken en toekomstige risico’s op station Breda. Het gaat om lekkages, het kapotte glas in de boombakken en het risico op valgevaar. Hageman adviseert op een aantal punten maatregelen te nemen en ziet geen aanleiding het station nader te onderzoeken.

Na de vallende steenstrips en het kapotgaan van een glasplaat in een boombak wilden de eigenaren van station Breda geen nieuwe verrassingen meer tegenkomen. Daarom vroegen zij adviesbureau Hageman een contra-expertise uit te voeren en eventuele nieuwe risico’s te benoemen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Professor Dick Hordijk, hoogleraar betonconstructies die eerder onderzoek deed naar het instorten van een parkeergarage in Eindhoven en het verzakken van winkelcentrum ’t Loon in Heerlen. Hij presenteerde dit najaar zijn bevindingen. 

Risico op lekkages

Hordijk constateert dat kabels en leidingen in station Breda zoveel mogelijk zijn weggewerkt. Ook op plaatsen waar ze slecht bereikbaar zijn zoals hoog in het plafond. Dit is een risico op het moment dat zich een lekkage voordoet. Het kan dan lang duren voordat dit is ontdekt en het is lastig te herstellen omdat kabels en leidingen moeilijk bereikbaar zijn. Met het oog op de toekomst adviseert Hordijk hier iets aan te doen. 

Risico voorplein Belcrumzijde 

Op  het voorplein aan de Belcrumzijde zit onder het dak een tegelconstructie die niet te zwaar belast mag worden. Hoewel dit een plek is waar normaal gesproken nooit een voertuig komt, adviseert Hordijk toch deze plek onbereikbaar te maken voor voertuigen. Dat is inmiddels gebeurd door het plaatsen van plantenbakken. 

Perronplaten

Boven de voormalige reizigerstunnel liggen een aantal perronplaten die aan het verschuiven en verzakken zijn. Er is een risico dat de perronplaten te veel in de breedte verschuiven waardoor ze over het spoor gaan hellen. Ingenieursbureau Movares heeft inmiddels een oplossing bedacht om deze platen definitief vast te zetten. Dit zal per datum x worden doorgevoerd.

Valgevaar

Op een aantal plaatsen in het station bestaat voor gebruikers van het gebouw een valrisico. Daarom adviseert het Bureau op deze locaties aanpassingen te doen aan het ontwerp. Het gaat dan bijvoorbeeld om de plantenbak boven de entree aan de centrumzijde. Hoewel mensen hier niets te zoeken hebben, adviseert Hordijk een afscherming te plaatsen in de vorm van een hekwerk.

Geen nieuwe inzichten 

Hordijk heeft ook gekeken naar de bestaande gebreken. Het gaat dan om de lekkages vanuit het busplatform in de reizigerspassage, de kromgetrokken spiegels, de vallende steenstrips en het kapot gaan van een glasplaat in de boombak. Al deze kwesties zijn door hem nogmaals beoordeeld. Dit heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd ten aanzien van de oorzaak. Bovendien onderschrijft Hordijk de reeds gekozen oplossingen en/of tijdelijke maatregelen.

Geen aanleiding tot nader onderzoek

Volgens Hordijk zijn de bestaande gebreken en toekomstige risico’s geen zwaar constructieve zaken. Hij ziet dan ook geen enkele aanleiding om de constructieve veiligheid van het gebouw nader te onderzoeken. Ten aanzien van zijn bevindingen adviseert hij de opdrachtgevers om maatregelen te nemen. 

Reactie eigenaren station

ProRail, NS en de gemeente Breda zijn adviesbureau Hageman dankbaar voor het rapport en omarmen de conclusies. Op een aantal punten zijn reeds maatregelen genomen of reeds in gang gezet. Het nieuwe station Breda opende in 2016 haar deuren. Drie jaar na de opening geeft bijna 90% van de reizigers het station een 7 of hoger. Dat blijkt uit de continue Stationsbelevingsmonitor. Reizigers geven het station het afgelopen jaar (zomer 2018 t/m lente 2019) gemiddeld een 7,6. Andere stations van dezelfde grootte krijgen gemiddeld een 7,2.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers