Sluiting niet actief beveiligde overweg in Enkhuizen

Nieuws

31 januari 2024

De niet actief beveiligde overweg (NABO) bij het spoor op de Omgelegde Burgwal in Enkhuizen wordt afgesloten. Voor de wandelaars in het gebied wordt een veilig en aantrekkelijk alternatief geboden. Met de sluiting van deze NABO verhogen we de veiligheid op en rond het spoor.

Vlonderpad

Deze overweg wordt veel gebruikt door wandelaars in het gebied. De overweg krijgt daarom een veilig alternatief in de vorm van een nieuw aan te leggen vlonderpad. Dit pad loopt langs het talud en onder de spoorbrug over het water en zal toegankelijk zijn voor voetgangers. Met deze maatregel wordt het voor gebruikers veiliger om het spoor te kruisen. Hierbij wordt de bereikbaarheid en het recreatieve belang van het gebied niet uit het oog verloren.

  • De huidige situatie op de Omgelegde Burgwal in Enkhuizen
    De huidige situatie op de Omgelegde Burgwal in Enkhuizen
  • Onder deze spoorbrug komt het nieuwe vlonderpad
    Onder deze spoorbrug komt het nieuwe vlonderpad

Geplande werkzaamheden

De werkzaamheden, uitgevoerd door aannemer K.Dekker bouw & infra, starten in februari 2024. Van 6 februari tot en met 28 maart wordt de vaarweg tijdelijk gestremd. Dit valt buiten het vaarseizoen, waardoor de impact voor watersportliefhebbers beperkt blijft. Vanaf 2 april is de overweg zelf gesloten en is er enkele weken geen spoorovergang mogelijk via deze route. Via omleidingsborden wordt men hierover geïnformeerd. De werkzaamheden worden naar verwachting uiterlijk op 26 april afgerond, met de oplevering van het vlonderpad.

ProRail en de gemeente Enkhuizen betalen samen de kosten voor het aanleggen van het vlonderpad. De provincie Noord-Holland geeft een subsidie als bijdrage voor het oplossen van een knelpunt in de wandelroute. Daarnaast verstrekt ook het Recreatieschap West-Friesland een bijdrage.

NABO

Deze ontwikkeling in Enkhuizen maakt deel uit van een bredere ambitie van ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om alle 180 openbaar toegankelijke NABO in Nederland op te heffen. Onbeveiligde overwegen zoals deze brengen namelijk grote veiligheidsrisico's met zich mee.

Lees meer over dit programma Lees meer over dit programma

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers