Treinongeval bij Voorschoten

Nieuws

7 april 2023

Dinsdagmorgen 4 april heeft er een treinongeval plaatsgevonden bij Voorschoten. Daarbij waren een spoorkraan, een goederentrein en een reizigerstrein betrokken. Een medewerker van aannemer BAM is om het leven gekomen. In de reizigerstrein zaten ongeveer 50 reizigers van wie er 30 gewond zijn geraakt.

Update | 10:30 uur | 12 april

Op dinsdag 11 april zijn berging- en takelwerkzaamheden voortgezet. De twee treindelen die eerder in het weiland zijn geplaatst, zijn geseald en op speciale vrachtwagens geplaatst. In de avond zijn deze twee treinstellen overgeplaatst naar een locatie in Voorschoten. Daar worden ze op diepladers gezet waarna ze verplaatst worden naar een werkplaats. Wanneer dat is, is nog onduidelijk. Dat is afhankelijk van de wind.

De twee treinstellen die via het spoor vervoerd worden, zijn een aantal honderd meter verplaatst. Zo kunnen we het spoor alvast inspecteren en starten met herstel. De verwachting is dat de treinstellen in de nacht verplaatst gaan worden naar de werkplaats.

Ondertussen is de aannemer begonnen met het herstel van het spoor. De bovenleiding moet hersteld worden en er worden bovenleidingsportalen geplaatst. Het spoor is kapot, er zijn dwarsliggers beschadigd en ook de veiligheidssystemen die in het spoor zitten moeten nagekeken worden en waar nodig hersteld. De verwachting is nog steeds dat we op z’n vroegst op dinsdag 18 april weer treinen kunnen laten rijden op dit traject.

 • De treindelen worden getakeld om ze te kunnen verplaatsen
  De treindelen worden getakeld om ze te kunnen verplaatsen
 • Het treindeel wordt omhoog getakeld
  Het treindeel wordt omhoog getakeld
 • Het treindeel wordt op een speciale vrachtwagen geplaatst waarmee deze vervoerd kan worden via de weg
  Het treindeel wordt op een speciale vrachtwagen geplaatst waarmee deze vervoerd kan worden via de weg
 • De trein wordt geseald zodat er geen glasscherven af vallen en deze veilig getransporteerd wordt
  De trein wordt geseald zodat er geen glasscherven af vallen en deze veilig getransporteerd wordt
 • Het sealen van de trein
  Het sealen van de trein
 • Het treindeel wordt over de weg getransporteerd
  Het treindeel wordt over de weg getransporteerd
 • Het treindeel wordt over de weg getransporteerd
  Het treindeel wordt over de weg getransporteerd

Update | 17:45 uur | 10 april

Maandag zijn de takel- en bergingswerkzaamheden begonnen. Onderstaande carrousel updaten we gedurende de dag met foto's.

 • Het takelen van een treindeel
 • Het takelen van een treindeel
 • Het takelen van een treindeel
 • Het takelen van een treindeel
 • Het takelen van een treindeel

Update | 15.30 uur | 10 april

De voorbereidende werkzaamheden voor de berging van de treinen zijn afgelopen weekend voorspoedig verlopen. Er is dag en nacht doorgewerkt. Een sloot is gedempt en er zijn overkluizingen gemaakt om de aanwezige waterleiding te beschermen. De tijdelijke weg is eerder klaar dan verwacht en de opstelplaats voor de kranen die de treindelen weg gaan takelen is gereed. Een werktrein heeft de spoorstaven geleverd voor het herstelwerk. Dit start meteen na de berging.

Op maandag zijn we in de loop van de middag begonnen met het bergen en takelen van de treinonderdelen. Dit wordt gedaan met behulp van een zware hijskraan, van de firma Mammoet. Gestart wordt met het takelen van de twee treindelen die half in het spoor en half in het weiland liggen. Die delen worden eerst helemaal in het weiland gelegd. Daar worden ze op een later moment op een SPMT (Self Propelled Modular Transporter, een voertuig met veel wielen) geladen en afgevoerd naar een andere locatie. Daar worden ze op diepladers overgeladen.

Het derde treindeel wordt eerst opgetild zodat daar een nieuw draaistel onder gezet kan worden. Vervolgens wordt dit deel, samen met het vierde treindeel via het spoor afgevoerd. We kunnen nog niet aangeven hoeveel tijd de takelwerkzaamheden in beslag zullen nemen.

 • Daar waar doorsteken gemaakt moeten worden, worden de sloten leeggepompt en gedempt.
  Daar waar doorsteken gemaakt moeten worden, worden de sloten leeggepompt en gedempt.
 • De voorbereiding voor de tijdelijke weg zijn in volle gang
  De voorbereiding voor de tijdelijke weg zijn in volle gang
 • De tijdelijke weg in aanbouw
  De tijdelijke weg in aanbouw
 • Om de tijdelijke weg geschikt te maken voor zwaar verkeer dient eerst een beschermende laag zand aangebracht te worden. Op de zandlaag worden vervolgens stalen rijplaten aangebracht
  Om de tijdelijke weg geschikt te maken voor zwaar verkeer dient eerst een beschermende laag zand aangebracht te worden. Op de zandlaag worden vervolgens stalen rijplaten aangebracht
 • Hier wordt de tijdelijke weg bewerkt voor de stalen rijplaten worden aangebracht
  Hier wordt de tijdelijke weg bewerkt voor de stalen rijplaten worden aangebracht
 • Naast de trein wordt een platform gemaakt waar de zware kranen op komen te staan om de delen weg te kunnen hijsen
  Naast de trein wordt een platform gemaakt waar de zware kranen op komen te staan om de delen weg te kunnen hijsen
 • Het spoor is dusdanig beschadigd dat er nieuwe spoorstaven voor herstel nodig zijn. Deze zijn aangevoerd met de werktrein, de Robeltrein
  Het spoor is dusdanig beschadigd dat er nieuwe spoorstaven voor herstel nodig zijn. Deze zijn aangevoerd met de werktrein, de Robeltrein

Update | 16.12 uur | 7 april

ProRail en de aannemers hebben het plan voor de bergings- en herstelwerkzaamheden concreet gemaakt. Gisteren is de locatie verder opgeruimd, zijn kabels gemeten en is het laatste deel van de goederentrein afgevoerd. Vandaag zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om de reizigerstrein te kunnen bergen.

Er wordt een tijdelijke weg door een drassig weiland aangelegd en er komt een opstelplaats voor de kranen die de treindelen weg gaan takelen. Deze werkzaamheden gaan zeker 72 uur duren. De ondergrond bemoeilijkt de operatie. Twee delen van de trein worden vervolgens via de tijdelijke weg afgevoerd, de overige gaan via het spoor.

In de nacht van zondag op maandag worden nieuwe spoorstaven gebracht. Zodra de treindelen zijn weggehaald, gaan we aan de slag met het herstel van het spoor, het perron van station Voorschoten en de bovenleiding en kabels. De werkzaamheden zijn omvangrijk en tijdrovend. De planning wordt constant verfijnd.

 • De tijdelijk weg over het drassige weiland wordt aangelegd
  De tijdelijk weg over het drassige weiland wordt aangelegd
 • Een sloot wordt gedempt
  Een sloot wordt gedempt

Bewonersavond

Op donderdag 6 april was er een besloten bijeenkomst voor de bewoners in de directe omgeving. Gemeente Voorschoten, hulpdiensten, slachtofferhulp, ProRail en NS waren aanwezig om bewoners nogmaals te bedanken voor hun aandacht en hulp bij het incident, ze een luisterend oor te bieden en om hen te informeren over de komende herstelwerkzaamheden.

Feitenrelaas

Zoals gebruikelijk bij ernstige of bijzondere veiligheidsincidenten, heeft onze afdeling Veiligheid een voorlopig feitenrelaas opgesteld over het ongeval bij Voorschoten. Een uitgebreider vervolgonderzoek is nodig. Hiervoor is direct het Coördinatie Team Factfinding ingesteld. Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende (overheids)partijen onder leiding van de inspectie Leefomgeving en Transport.

Update | 12.41 uur | 6 april

De prognose voor spoorherstel bij Voorschoten is bijgesteld naar 18 april. ProRail heeft gisteren en vandaag met aannemers onderzocht hoe groot de schade is op de locatie van het ongeval.

Voor een concreet plan van aanpak spelen veel factoren een rol, zoals de toegang tot de locatie, de aanwezigheid van kabels en leidingen en de aanvoer van groot materieel. Uit een eerste onderzoek blijkt dat extra maatregelen nodig zijn, voordat de berging van de reizigerstrein kan beginnen. Pas na het bergen van de trein kan de aannemer met het herstel van het spoor starten. De schade aan de bovenleiding, het spoor en het aangrenzende station Voorschoten is groot. Ook ondergrondse bekabeling moet worden gerepareerd. Dit betekent dat het herstel op zijn vroegst op 18 april is afgerond.  

Inmiddels is de goederentrein van de locatie weggesleept. Dit geldt ook voor de kraanwagen van de aannemer. Het is nog niet duidelijk wanneer de reizigerstrein kan worden weggehaald.

De reizigerstrein
De reizigerstrein

Update | 19.02 uur | 5 april

Tientallen spoorwerkers waren vandaag, woensdag 5 april, in Voorschoten aan de slag. Vandaag is door hen gewerkt aan het legen van de goederentrein. De lading (kalk) wordt met vrachtwagens zo veel mogelijk afgevoerd. De locomotief en het grootste deel van de wagons is inmiddels van de locatie vertrokken. Ook is er gewerkt aan de voorbereiding van het werk aan de reizigerstrein. Bekeken is hoe de trein straks geborgen kan worden. Samen met aannemer Mammoet bekijken we hoe het materieel op de plaats van het ongeval kunnen krijgen. Een smalle toegangsweg naar de locatie, het weiland en de sloot die het spoor afgrenst zijn onderzocht in verband met de aanvoer van een gigantische hijsmachine.

ProRail Incidentenbestrijding coördineert de aanpak en werkt nauw samen met alle betrokken partijen. De verwachting is dat komende dagen de hijsklus in uitvoer kan komen. Herstel van spoor, perron en bovenleiding zal daarna plaatsvinden. Duidelijk is dat het werk complex en omvangrijk is.

 • Bloemen bij ProRail bus in Voorschoten
  Op de rampplek zijn bloemen gebracht ter nagedachtenis
 • De lading (kalk) wordt met vrachtwagens zo veel mogelijk afgevoerd
  De lading uit de goederentrein wordt vandaag weggehaald
 • Sloot in Voorschoten bij het spoor
  Uit de sloot wordt olie gehaald

Update | 12.14 uur | 5 april

Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor het bergen van de reizigerstrein die gisteren in aanrijding kwam met de spoorkraan. We zijn onder andere bezig om de kalk, de lading van de goederentrein, op te ruimen.

Bij het bergen van de treinstellen van de reizigerstrein hebben we groot materieel nodig. Bij het bergen gebruiken we onder andere een 100- tot 200-tons kraan. Met experts kijken we nu hoe we het groot materieel op de plek van de bestemming kunnen krijgen. Het terrein op locatie heeft veel smalle wegen en een drassige ondergrond, waar het materieel over verplaatst moet worden. Ook moet de kraan een sloot passeren. Om hier te komen moet een brugconstructie worden gebouwd over de sloot. Dit is nodig omdat er leidingen onder de sloot door gaan.

De goederentrein en reizigerstrein op de plek van het ongeval
De goederentrein en reizigerstrein op de plek van het ongeval

Pas als deze handelingen uitgevoerd zijn, kan begonnen worden met de berging van de reizigerstrein. Dit gebeurt naar verwachting de komende dagen. De goederentrein die betrokken is bij het incident is al gedeeltelijk weg van de plek van het ongeval. De verwachting is dat het laatste deel vandaag wordt weggehaald.

Na het bergen van beide treinen kan het herstel van het spoor starten. De schade aan de spoorinfra is erg groot. Over een groot deel zijn onder meer dwarsliggers, rails en bovenleiding ernstig beschadigd. Er is ook schade aan het perron van het nabij gelegen station Voorschoten. Tot de werkzaamheden zijn afgerond, kunnen er geen treinen rijden tussen Den Haag en Leiden. NS zet daarom bussen in tussen Den Haag Laan van NOI en Leiden Centraal. Reizigers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd.

Update | 21.34 uur | 4 april

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen, laat in een brief aan de Tweede Kamer haar medeleven weten. Ze vertelt dat ze samen met de Koning ter plaatse is geweest. Ze schrijft daarin ook wat over de toedracht nu bekend is. Zo laat ze weten dat de aanrijding met de spoorkraan eerst met een passerende goederentrein gebeurde. Daarna vond een aanrijding met de reizigerstrein en de kraan plaats. Verder meldt ze dat nog meer instanties onderzoek naar de toedracht startten, namelijk de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) en inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA).

Brief aan de Tweede Kamer Brief aan de Tweede Kamer

Update | 16.52 uur | 4 april

Op dit moment zijn politie, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Openbaar Ministerie bezig met onderzoek naar de toedracht van het treinongeval bij Voorschoten. ProRail werkt nauw samen met deze partijen en zal dat de komende tijd ook blijven doen. Tegelijkertijd zijn we bezig met voorbereidend werk om sporen en perron te kunnen herstellen.

Lees meer hierover Lees meer hierover

 • Een gedeelte van de reizigerstrein op de plek van het ongeval
  Een gedeelte van de reizigerstrein op de plek van het ongeval
 • Z.M. Koning Willem-Alexander op de plek van het ongeval
  Z.M. Koning Willem-Alexander op de plek van het ongeval
 • CEO John Voppen en president-directeur Wouter Koolmees van NS tijdens de persconferentie
  CEO John Voppen en president-directeur Wouter Koolmees van NS tijdens de persconferentie

Update | 13.15 uur | 4 april

Onze aannemer BAM heeft laten weten dat bij het tragische ongeval op dinsdagochtend een medewerker van het bedrijf is omgekomen. Ons medeleven gaat uit naar familie, vrienden en collega's. Deze trieste gebeurtenis heeft een grote impact op spoorwerkers en iedereen werkzaam in de spoorsector. We wensen alle betrokkenen veel sterkte toe de komende tijd.

John Voppen: "Het is verschrikkelijk dat iemand die ging werken aan het spoor is omgekomen bij dit tragische ongeval. Dit is iemand die van huis ging om te werken en nooit meer terugkomt. Onze gedachten gaan uit naar iedereen die de overledene gekend heeft. We wensen nabestaanden alle kracht en sterkte toe."

Onze gedachten gaan uit naar iedereen die de overledene gekend heeft. We wensen nabestaanden alle kracht en sterkte toe.

John Voppen CEO bij ProRail

Update | 09.35 uur | 4 april

Voor nu gaat al onze aandacht uit naar de slachtoffers en anderen die bij dit ongeval betrokken zijn. Onze gedachten zijn bij hen. John Voppen, CEO bij ProRail, is direct ter plaatse gegaan om ook met betrokkenen te spreken.

Op de plek van het ongeval werden vannacht onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Twee van de vier sporen waren in verband daarmee buiten gebruik, over de andere twee sporen konden - conform veiligheidsvoorschriften - wel treinen rijden. Er wordt onderzocht waardoor zowel de nachttrein als de goederentrein (die kalk vervoerde) in botsing zijn gekomen met een kraan op het spoor. De onderzoeken worden uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en de politie. Uiteraard voert ProRail zelf ook onderzoek uit.

Bericht | 06.55 uur

Reactie John Voppen, CEO bij ProRail: "Dit is een zwarte dag voor het Nederlandse spoor. Mijn gedachten gaan uit naar iedereen die hierbij betrokken is. We gaan natuurlijk onderzoek doen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren."

Door het ongeval is het treinverkeer van en naar Leiden ontregeld. We raden reizigers aan om voor vertrek een reisplanner te raadplegen.

Raadpleeg reisplanner Raadpleeg reisplanner

Dit bericht wordt aangevuld.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers