Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Uitkomsten aanvullende onderzoeken PHS Meteren-Boxtel

Nieuws

1 april 2019

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft in april 2018 aangekondigd dat ze maatregelen laat onderzoeken om de ergste toename van hinder te beperken op het traject Meteren-Boxtel. Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris:
“Ik pak de ergste toename van hinder aan door deze route te benoemen als een stillere spoorgoederenroute, een zogenaamde Quieter Route, op het hele tracé Meteren-Boxtel. Daarnaast zal ik extra trillingsmaatregelen in Vught-Noord realiseren. Tenslotte stel ik aanvullende financiële middelen beschikbaar als medefinanciering voor extra maatregelen, indien de andere overheden die alsnog willen laten realiseren.”

Bewonersavond Vught-Noord

De trillingsmaatregelen die de staatssecretaris toezegt voor Vught-Noord, komen bij de Pieter Bruegellaan en de Molenvenseweg. De staatssecretaris geeft aan dat hier dusdanig hoge toenames van trillingen in combinatie met hoge trillingsniveaus zijn, dat er sprake is van een unieke situatie die verder nergens langs het tracé voorkomt. Om het besluit nader toe te lichten, nodigen we bewoners van de spoorzone van Vught-Noord uit voor een bijeenkomst op dinsdag 16 april. Hoewel de informatie op deze avond bijna uitsluitend op Vught Noord betrekking heeft, zijn ook andere belangstellenden welkom. Meer informatie over de avond volgt in een update van dit bericht.  Het is goed dat u weet dat het op deze avond niet om nieuwe informatie gaat, maar om een toelichting op de brief van de staatssecretaris. 

Informatiemarkt in juni

Goed om te weten voor alle inwoners: in juni is er weer een brede informatiemarkt over het spoor en de rijksweg N65 in Vught. Op deze informatiemarkt lichten we de volgende stap naar het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel toe. We tonen dan een totaalbeeld: we laten u zien welke wijzigingen we doorvoeren. Dat zijn de wijzigingen naar aanleiding van het besluit van de staatssecretaris, maar ook een aantal optimalisaties die we doorvoeren naar aanleiding van ingediende zienswijzen. Binnenkort volgt meer informatie over de informatiemarkt. 

Brieven van staatssecretaris

Naast de brief aan de Tweede Kamer, heeft de staatssecretaris ook een brief gestuurd naar de betrokken gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Zowel de brief aan de Tweede Kamer als de brief aan de gemeenten en provincie Noord-Brabant zijn te bekijken via de website van de Rijksoverheid.

Onderzoeksresultaten

De achterliggende documenten bij de brieven zijn in te zien op de PHS-bibliotheek:

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers