Verrassende archeologische vondsten bij project Groningen Spoorzone

25 juli 2016

Boven Haren, vlakbij Groningen legt ProRail een nieuw opstelterrein aan. Voorafgaand aan de werkzaamheden troffen we door archeologisch onderzoek bijzondere vondsten in de bodem. Dit zet de geschiedenis van het gebied in een ander daglicht.

Bekijk: Groningen Spoorzone Verleden – Heden – Toekomst “de Vork”

Boerderij rond 200 voor Christus

Zo vonden we de contouren van een boerderij van duizenden jaren geleden. Dat is verrassend, omdat men altijd ervan uitging dat dit gebied al eerder veel te 'nat' was om te bewonen - zeker ruim 2000 jaar geleden. En zo oud schatten archeologen de nu gevonden boerderij. Nu blijkt dat al vanaf meer dan 5000 jaar geleden tot lang daarna mensen in het gebied verbleven. Pas in de Romeinse tijd, rond 200 na Christus voert de Hunze zoveel water aan, dat het echt te nat wordt. De boerenbevolking trekt dan uit het gebied weg, naar hogere en drogere delen van de Hondsrug. Eeuwen later, omstreeks 700 na Christus is het gebied gedraineerd door de aanleg van sloten. De nieuwe bewoners gebruiken het gebied dan weer voor akkerbouw en veeteelt.

Definitieve opgraving

Tussen de sporen Groningen - Bad Nieuweschans en Groningen - Zwolle, direct ten oosten van Essen voert ProRail archeologische opgravingen uit. Dit doen wij zodat we de objecten met archeologische waarde veilig stellen voordat we het opstelterrein bouwen. De opgravingen zullen naar verwachting nog een paar weken duren. Daarna worden alle gevonden objecten en sporen verzameld en in kaart gebracht. Samen vertellen ze het verhaal van de vroege bewoners van dit gebied.

Toekomst

In de toekomst legt ProRail een opstelterrein aan met aangrenzend openbaar groen. Op basis van de vondsten gaan we in dit inpassingsplan naast wandel- en fietspaden ook de archeologische resten verbeelden. Hoe, dat maken we later bekend.

Groningen Spoorzone

Als alles voorspoedig verloopt is project Groningen Spoorzone af in 2021. Mede door dit project reis je gemakkelijk van Groningen naar de Randstad en vice versa. Voordat dit kan, passen we eerst sporen en perrons aan. Ook maken we een reizigerstunnel, fietstunnel en een busonderdoorgang onder de sporen door bij het station Groningen. Door al deze ingrepen blijft er weinig ruimte over op station Groningen voor een opstelterrein voor treinen. Om die reden legt ProRail een nieuw opstelterrein aan bij “de Vork” in de gemeente Haren. 
 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers