Wat is er bereikt voor het spoor in Vught?

Nieuws

3 juli 2020

Vanaf 2010 wordt er al aan het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) gewerkt. En vanaf dat moment zijn we ook gestart met allerlei variantenonderzoeken voor de spooraanpassingen tussen Meteren en Boxtel. ProRail heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant, gemeente Vught, bewoners, werkgroepen de afgelopen jaren aan de plannen gewerkt.

Door middel van informatieavonden, klankbordgroepbijeenkomsten, straatgesprekken en spreekuren zijn we met u in gesprek geweest. Begin 2018 leidde dat tot het Ontwerptracébesluit (OTB), waarop u als bewoner de gelegenheid had om daar in formele zin op te reageren. We hebben toen bijna 600 zienswijzen ontvangen. En deze zienswijzen zijn onder meer aanleiding geweest voor het aanpassen van het ontwerp. Ook door nadere technische uitwerking van het ontwerp bleken optimalisaties mogelijk.

Dit alles heeft ons in staat gesteld het ontwerp te verbeteren. In het document, zie link hieronder, ziet u welke aanpassingen er door de jaren heen gedaan zijn en nu in het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel zijn geland.

Geen extra info beschikbaar
Geen extra info beschikbaar

Het Tracébesluit ligt nu ter inzage en hiermee is een belangrijke stap gezet. Maar voorlopig zijn we nog niet klaar. Er liggen nog veel jaren tussen het moment dat de schop in de grond gaat tot aan de afronding van het project. En dit vraagt om geduld en begrip van omwonenden. Maar het levert ook veel op. Met elke stap dragen we bij aan een veilige spooromgeving en een goede bereikbaarheid. Een duurzame oplossing voor weg en spoor in Vught.

 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers