Werkzaamheden spoor juni en juli

Nieuws

30 juni 2020

De voor juni geplande werkzaamheden op het westdek van de Botlekbrug zijn succesvol afgerond en de westelijke doorvaart is vanaf juni weer beschikbaar voor de scheepvaart. Bij de werkzaamheden is volgens de richtlijnen, waaronder de 1,5 meter maatregel, van het RIVM gewerkt. Dit maakte wel een aanpassing van het werk nodig, want juist in deze fase van het project zijn er veel mensen aan het werk op, in en onder de brug.

 

De werkzaamheden op, in én onder het oostdek zijn inmiddels gestart. Voor de veilige berijdbaarheid van het spoor op de brug worden de komende tijd de controlesystemen gebouwd. Deze controlesystemen ten behoeve van het spoor worden na de bouw geïntegreerd met bestaande controlesystemen. Voor de bouw van de controlesystemen voor het spoor worden in juni eerst bordessen onder het oostdek geplaatst. Deze bordessen zijn nodig om de mechanische controle inrichting (MCI) veilig te plaatsen en te onderhouden. Omdat de MCI-installatie aan de onderzijde van de brug zit, worden de bordessen met een hoogwerker vanaf een werkschip aangebracht. Dit is het snelst en ook het veiligst. Na het plaatsen en bevestigen van de bordessen kan er gestart worden met de installatie van de MCI.

 

Ook is er de komende tijd veel aandacht voor de planning voor de werkzaamheden en het test- en proefbedrijf voor het spoor. Nu er ook een spoor op de brug ligt moet de brug voor dit gedeelte weer getest worden. Nog meer dan bij het gedeelte voor het dan voor het wegverkeer. Bij het spoor gaat dat om millimeter werk. Er moet ook getest worden of alle systemen goed (met elkaar) werken. En, voordat de spoorverbinding opgesteld kan worden voor goederentreinen gaan er verschillende goederentreinen als proef over de brug.

De planning voor het test- en proefbedrijf wordt de komende tijd concreet gemaakt. Met deze planning gaan we in juli in gesprek met de nautische stakeholders.

 

Voor het project Botlekbrug werken veel partijen samen: de aannemerscombinatie A-Lanes A15 (civiele werkzaamheden), Rijkswaterstaat (opdrachtgever), ProRail, Strukton Rail (spoorwerkzaamheden) en SPIE (Installatie werkzaamheden). We maken voor het maken van de planning gebruik van de methode lean. Zodoende kunnen alle betrokken partijen gezamenlijk de planning goed doorgronden en ervoor zorgen dat planning, mensen, werkzaamheden en systemen optimaal op elkaar aansluiten. In het kader van het spoorwerk op de Botlekbrug betekent dit puzzelen op een ´postzegel´.

 

 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers