Westkant Amersfoort wordt stuk veiliger

ProRail, de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort hebben een overeenkomst gesloten waardoor de doorstroming en verkeersveiligheid aan de westkant van de stad enorm zal verbeteren. Zo verdwijnt een drukke overweg. De bouwwerkzaamheden gaan naar verwachting eind 2018 van start.
Deze overweg gaat op termijn verdwijnen
Deze overweg gaat op termijn verdwijnen

Goed voor automoblisten, fietsers én dieren

Het project heet 'Westelijke ontsluiting van Amersfoort' en behelst een flinke ingreep aan de westkant van de stad. Over een traject van 2,5 kilometer wordt de weg helemaal opnieuw ingericht, zodat het een goede ontsluitingsweg wordt voor lokaal en regionaal verkeer. De Westelijke ontsluiting komt voor een deel verdiept te liggen en gaat onder het spoor door. Ook dat verbetert de doorstroming; de huidige spoorwegovergang kan dan verdwijnen en de route wordt veiliger. De Westelijke ontsluiting is niet alleen goed voor het autoverkeer. Er komen veilige fietsroutes en een fietsbrug. En veel maatregelen die de natuur in het gebied versterken. De weg wordt ingepast in een groene omgeving en de ecologische verbindingen worden beter, waardoor dieren zich gemakkelijker door het gebied verplaatsen.

Samenwerking

De gemeente Amersfoort is opdrachtgever van het project, ProRail is verantwoordelijk voor de uitvoering van het deel rond het nieuwe spoorviaduct. Afgesproken is om bij ontwerp en aanleg waar mogelijk duurzame maatregelen te nemen, de zogeheten Green Deal Duurzaam GWW. Vanaf september zullen de eerste voorbereidende activiteiten, zoals archeologisch en geotechnisch onderzoek en het verleggen van kabels en leidingen zichtbaar worden. Meer weten over het project? Kijk dan op deze site van de gemeente Amersfoort.

 

Gepubliceerd op