“Zit ProRail in een ivoren toren of liggen de inwoners onder een stoeptegel?”

Nieuws

Gepubliceerd op 4 juli 2018 - Laatste update: 16 augustus 2020 14:19 uur

Melvin Könings was één van de leden van de klankbordgroep Meteren-Zaltbommel. Nu het Ontwerptracébesluit en Milieueffectrapport ter inzage hebben gelegen, is de klankbordgroep voor het laatst bijeen gekomen. We blikken samen met Melvin terug.

In 2015 zijn twee klankbordgroepen opgericht: een klankbordgroep voor Meteren, Neerijnen, Waardenburg en een klankbordgroep voor Zaltbommel en Hedel. Vanaf de tweede bijeenkomst zijn de beide groepen - op eigen initiatief - samengevoegd. “Een goede keuze”, geeft Melvin aan. “Veel onderwerpen spelen in beide gebieden, je hoeft dan niet alles dubbel te bespreken. Soms was het wel lastig om de belangen van de verschillende dorpen voor het voetlicht te brengen, we moesten uitkijken dat bepaalde gebieden niet ondergesneeuwd raakten”. 

Melvin woonde bij de start van de klankbordgroep in Meteren, maar is twee jaar geleden verhuisd naar Ophemert. “Ik ben wel in de klankbordgroep actief gebleven, omdat ik de belangen van het dorp Meteren wilde blijven waarborgen.”

Lokale kennis meenemen

De klankbordgroep verzamelde lokale kennis en signalen uit de directe omgeving, en dacht mee met het vormgeven van het proces van plannen maken. De klankbordgroep Meteren-Zaltbommel hield in de gaten of de omgeving voldoende werd meegenomen bij het tot stand komen van de plannen. Melvin: “Zo heeft de klankbordgroep onder andere geadviseerd over de opzet van de informatiebijeenkomsten en bijvoorbeeld wie kon worden uitgenodigd”. 
In de klankbordgroep zaten belanghebbenden uit de verschillende gemeenten die te maken hebben met het project Meteren-Boxtel. Melvin: “Mensen zaten op individuele titel in de klankbordgroep, niet vanuit organisaties. Je merkt wel dat het voor veel mensen lastig is om vanuit het algemeen belang en het proces te denken. Sommige leden werden meer gedreven door eigenbelang met uitsluitend de vraag wat dit project voor hun eigen bedrijf of woning betekent.”

Toren of stoeptegel

“Vanuit de klankbordgroep hebben we vooral gekeken hoe we mensen kunnen informeren over het project. We kunnen enerzijds concluderen dat ProRail zijn best heeft gedaan, want er werd een hele gereedschapskist open getrokken: website, nieuwsbrieven, bijeenkomsten, enzovoort. Toch zie ik dat dat inwoners en gemeenteraden nauwelijks op de hoogte zijn. Zit ProRail dan in een ivoren toren of liggen de inwoners onder een stoeptegel? Ik denk dat beide constateringen waar zijn. Maar het resultaat telt en naar mijn mening kennen onvoldoende mensen het project en dat maakt het proces kwetsbaar. Kort samengevat is de missie van de klankbordgroep, het meenemen van het gebied, in mijn ogen niet geslaagd.”

Nieuwe fase

Met het Ontwerptracébesluit en Milieueffectrapport op tafel breekt een nieuwe fase aan. “We hebben met elkaar geconstateerd dat we nu vooral in een formeel traject zitten met zienswijzen. Hierdoor zit onze missie er als klankbordgroep op, de bal ligt nu bij het ministerie om nader onderzoek te doen en een reactie te geven op de ingediende zienswijzen”. Op de vraag of Melvin weer betrokken zou willen worden, mocht het nodig zijn, is hij duidelijk. “Een klankbordgroep zorgt er juist voor dat organisaties uit de ivoren toren komen en inwoners kunnen meepraten over het proces. Dus ja, kom maar op!”.  

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers