Bijzondere oversteek

Waar de weg en het spoor elkaar kruisen, staat veiligheid voorop. Dat geldt in het dagelijkse verkeer, maar zeker ook in bijzondere situaties.
Oversteek schapen
Foto: Ploegleider Michael (ProRail)

Exceptioneel transport

Extra aandacht is vooral gevraagd bij lange exceptionele transporten die ontheffingsplichting zijn. Op de website van de RDW is aangegeven welke voorzorgsmaatregelen vervoerders van deze transporten moeten nemen voor het veilig passeren van een spoorwegovergang.  In uitzonderlijke gevallen kunnen deze niet voldoende zijn.  Dat is bijvoorbeeld het geval als uit het route-onderzoek blijkt dat er bijzondere verrichtingen nodig zijn die de aanwezigheid op het baanvak dusdanig verlengen dat er een onveilige passage kan ontstaan. Het baanvak moet dan worden afgesloten voor treinverkeer.
Het is aan de transporteur te bepalen of er aanvullende maatregelen voor het veilig passeren van het baanvak nodig zijn.

Andere bijzondere situaties

Bijvoorbeeld als mensen bij een optocht, betoging of vierdaagse het spoor oversteken. Of als een groot voertuig of een schaapskudde een overweg passeert. In zulke situaties is áltijd vooraf overleg met ProRail nodig.

Overwegen vermijden

Organiseert u een exceptioneel transport, optocht, evenement of bijzonder transport? Dan is het dringende advies van ProRail om overwegen zo veel mogelijk te vermijden. Mogelijk kunt u een alternatieve route kiezen, bijvoorbeeld via een tunnel of een viaduct. ProRail kan daarover met u meedenken.

Overleg minimaal 48 uur van tevoren

Is het passeren van een overweg onvermijdelijk? Neem dan tijdig contact op met ProRail. Doe dat minimaal 48 uur van tevoren. ProRail bekijkt dan samen met u op welk moment de oversteek veilig kan plaatsvinden en of er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan inzet van verkeersregelaars.

U kunt ProRail bereiken via 0800 - 776 72 45 (gratis) of dit formulier. Bij twijfel geldt: neem zeker contact met ons op!