Bijzondere oversteek? Mail ons!

Waar de weg en het spoor elkaar kruisen, staat veiligheid voorop. Dat geldt in het dagelijkse verkeer, maar zeker ook in bijzondere situaties. Daarom heeft ProRail op alle overwegen stickers geplakt om de procedure rondom bijzondere oversteken extra onder de aandacht te brengen.

Stickers

De stickers zijn de afgelopen maanden aangebracht op alle overwegen. Dit om ook ter plaatse de procedure rondom bijzondere oversteken onder de aandacht te brengen.

Wat is een bijzondere oversteek?

Onder een bijzondere oversteek vallen bijvoorbeeld een carnavalsoptocht, betoging of vierdaagse. Of als een groot voertuig of een schaapskudde een overweg passeert. In zulke situaties is áltijd vooraf overleg met ProRail nodig.

Overwegen vermijden

Als je een exceptioneel transport, optocht, evenement of bijzonder transport organiseert, dan adviseren wij om overwegen zo veel mogelijk te vermijden. Mogelijk is er een alternatieve route, bijvoorbeeld via een tunnel of een viaduct. We denken graag mee!

Overleg minimaal 48 uur van tevoren

Is het passeren van een overweg onvermijdelijk? Neem dan tijdig contact op met ProRail. Doe dat minimaal 48 uur van tevoren. We bekijken dan samen op welk moment de oversteek veilig kan plaatsvinden en of er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan inzet van verkeersregelaars.

Je kunt ProRail bereiken via WBI-occr@prorail.nl. Bij twijfel geldt: altijd contact opnemen.