Bodemonderzoek bij emplacement Dijksgracht in Amsterdam

ProRail laat deze week bodemonderzoek uitvoeren op emplacement Dijksgracht in Amsterdam. Dat is nodig omdat we op die plek een 'vrije kruising' willen aanleggen waar treinen uit verschillende richtingen elkaar ongehinderd boven- en onderlangs kruisen. Ze hoeven dan niet meer op elkaar te wachten en dat verkleint weer de kans op verstoringen.

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

De kruising is nodig omdat we met meer treinen van en naar Amsterdam gaan rijden en daarnaast over voldoende ruimte willen beschikken voor het goederenvervoer. Daarvoor moeten we de sporen rondom Amsterdam Centraal vernieuwen en aanpassen. De aanpassingen zijn onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met dit programma vangen we de groei van het aantal reizigers op de drukste trajecten in Nederland op. In 2028 zijn we klaar met het programma.

Bodemonderzoek

Om een goed beeld te krijgen van de bodemkwaliteit bij het emplacement Dijksgracht doen we zogenoemd 'geotechnisch en milieutechnisch onderzoek'. De resultaten daarvan worden gebruikt om de draagkracht van de bodem en de eventuele staat van verontreiniging vast te stellen. Deze resultaten vormen een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van een Milieu Effect Rapportage (MER), waarin de gevolgen worden onderzocht van voorgenomen ontwikkelingen.

 

Gepubliceerd op