Trillingen langs het spoor

Rond het spoor zijn soms trillingen voelbaar. Van passerende treinen, of van werkzaamheden aan het spoor of station. Die trillingen kunnen invloed hebben op mensen, maar ook op gebouwen langs het spoor. Voor onze omgeving willen we een goede buur zijn. Dus we nemen zorgen van omwonenden serieus. En waar mogelijk, treffen we maatregelen om trillingshinder te verminderen én te voorkomen.

Richtlijnen trillingen

Trillingen van passerende treinen, van werk aan het spoor… Er zijn verschillende soorten trillingen. Voor trillingen door rijdende treinen zijn er nu geen wettelijke normen. Wel zijn er richtlijnen. Voor diverse soorten trillingen, in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld: als bouwwerkzaamheden tijdelijk trillingen opleveren. Of als rijdende treinen trillingen geven. Er is een onderscheid tussen schade aan gebouwen, en hinder voor mensen. De richtlijnen bepalen wat en wanneer ProRail iets kan doen, en wanneer niet.

Beleidsregel trillinghinder spoor

Soms wordt nieuw spoor aangelegd. Een traject gewijzigd of opnieuw in gebruik genomen. Voor zulke grote veranderingen neemt de minister een tracébesluit. Pas dan mag de verandering doorgaan. Bij een tracébesluit bekijkt ProRail de trillingen in de nieuwe situatie. We stellen ook maatregelen voor als het nodig is. Daarvoor gebruiken we de Beleidsregel trillinghinder spoor. Die geeft aan hoe de maximale en gemiddelde trillingssterkten van toekómstig spoorverkeer moeten worden berekend en beoordeeld. Bekijk hoe wij dit doen.

Aanpak

Er zijn verschillende mogelijkheden om trillingshinder aan te pakken. Onze voorkeur gaat uit naar aanpak bij de bron. Goed spooronderhoud is bijvoorbeeld belangrijk. En we zorgen dat het spoor goed aansluit op viaducten en bruggen. Soms plaatsen wij rubberen plaatjes onder de spoorbielzen (‘dwarsliggers’), of rubberen matten onder het grind (‘ballast’). Of we brengen trillingswerende verticale wanden aan, in de bodem.

Maatregelen, maar niet altijd

Zulke maatregelen kunnen vaak de trillingshinder verminderen. Maar niet altijd. Want trillingshinder voorkomen of verminderen is niet eenvoudig. Vooraf is niet altijd te zeggen of maatregelen werken. En de maatregelen die er zijn, kosten veel geld. Wij moeten de kosten dus altijd afwegen tegen de resultaten. Wegen de kosten van de maatregel niet op tegen de baten? Dan wordt de maatregel niet uitgevoerd. Natuurlijk werken wij continu aan nieuwe oplossingen tegen trillingshinder. Dat doen we samen met kennisinstellingen, marktpartijen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Ervaringen

We begrijpen dat geluid en trillingen hinder kunnen veroorzaken. Soms kunnen we dit oplossen, soms niet. Bovendien ervaart niet iedereen hinder van het spoor op dezelfde manier. In onderstaand filmpje laten we bewoners aan bod uit Hilversum, Rotterdam en Tricht. Ieder met hun eigen verhaal. Dolf de Gruijter van het RIVM geeft toelichting.


Heeft u vragen, klachten of meldingen?

Het team Publiekscontacten van ProRail staat u graag te woord als u vragen, klachten of meldingen heeft over trillingshinder.

Veelgestelde vragen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Brochure Trillingen langs het spoor

Brochure Trillingen
Wat voor soorten trillingen zijn er? Bestaan er wettelijke normen voor trillingen? Wat als u hinder heeft van trillingen, of zelfs schade? Wanneer kan ProRail maatregelen nemen en wanneer niet?  Wat doet ProRail en wat zijn de taken van andere partijen rondom het spoor?
Lees meer in onze brochure Trillingen langs het spoor.

Contact