Dieren rond het spoor : Bevers

De bever is aan een opmars bezig in Nederland en de populatie neemt flink toe. Dit mooie, schuwe dier leeft graag in afgelegen vijvers en waterrijke gebieden die ook veel langs onze spoordijken te vinden zijn. En dat is een probleem.

Graven

Bevers kiezen er soms voor om onderwater de spoordijk in te graven. Dit doen ze om een veilig, droog hol te maken waarin ze kunnen verblijven. Het is voor de buitenwereld niet direct te zien dat er een gat onder het spoor is ontstaan waardoor het spoor zou kunnen verzakken. Een spoorverzakking kan een trein laten ontsporen, met name als het spoor heel scheef komt te liggen. De holen vallen niet op, omdat ze onder water beginnen.

Spoorverzakking is een van de risico’s die beveractiviteit met zich meebrengt. Andere risico’s zijn vallende bomen en een stijging van het waterpeil als gevolg van een beverdam in stromend water. Door dat laatste wordt een baanlichaam, waarop het spoor ligt, minder stabiel.

Bij Taarlo en De Punt

In 2021 en begin 2022 zijn holen ontdekt bij Taarlo en bij De Punt, nadat een beverdam en knaagsporen de aanwezigheid van de bever hadden verraden. Het ballastbed is door het graven van de bevers op verschillende plekken verzakt. In beide gevallen hebben we het treinverkeer stilgelegd en het spoor hersteld.

Lees verder

Vijand?

Je zou kunnen denken dat de bever dus een vijand voor het spoor en voor ProRail is. Toch is dat niet zo: ProRail wil dat het goed gaat met de natuur en de bever is daar een prachtig voorbeeld van. We moeten en willen manieren vinden om de beverpopulatie te laten floreren en tegelijkertijd ons spoor veilig berijdbaar te houden.

Doordat de bever lange tijd uitgestorven was in Nederland, hebben we nog niet veel ervaring met de dieren en hun uitwerking op het landschap en onze infrastructuur. En met het op een verantwoorde manier verdrijven van de bever. Bevers zijn namelijk niet voor een gat te vangen. Ze zijn slim en heel goed in staat de natuur om hen heen naar hun hand te zetten.

Ingewikkeld

Om het allemaal nog ingewikkelder te maken: elke situatie waar de bever zich roert is anders. Vaak is het in een stuk landschap dat moeilijk te bereiken of dat slecht toegankelijk voor zware machines is. Daardoor vallen sommige oplossingen, zoals een damwand in de grond slaan, af.

Alert

ProRail inspecteert nu nog gerichter de stukken spoor waar de bever zich prettig voelt. Komen we gevaarlijke situaties tegen? Dan leggen we het treinverkeer stil en repareren het spoor. Doordat de bever nog niet in heel Nederland veel voorkomt hebben we nog tijd om op andere plaatsen preventieve maatregelen te nemen voordat de bever er is. Voor al die maatregelen hebben we betrokkenheid nodig van (lokale) overheden, handhavers en natuurbeschermers.

Kenniscentrum Bever

Bevers laten zich niet makkelijk vangen en als dat toch lukt, komt er zo weer een andere bever de leeggekomen plek innemen. Daarom moeten we slimmer zijn. Samen met onder meer Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen hebben Kenniscentrum Bever opgericht. Daar bundelen we kennis en wisselen we ideeën uit.

Bezoek de website

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers