Natuurbeheer : Snoeien en kappen

Omgewaaide bomen die de spoorbaan blokkeren, vallende takken in de bovenleiding of herfstbladeren die gladheid veroorzaken. Groen langs het spoor kan zorgen voor vertragingen en onveilige situaties. Dat wil ProRail voorkomen door het groen goed te onderhouden.

Snoeien, kappen, maaien

Ons groenbeleid bestaat uit het snoeien van struiken en overhangende takken van bomen. Ook maaien we de spoorberm. We kappen alleen bomen en struiken als ze te dicht langs de spoorbaan staan. Of als ze het zicht van de treinmachinist belemmeren.

Wij snoeien ‘van laag naar hoog’. Dit heeft vooral in bosrijke gebieden een positief bijkomstig effect. De ecologische bermen die zo ontstaan, blijken ideale nestelplekken voor vogels. En goede schuilplekken voor ringslangen, marterachtigen en hagedissen.

Spoorwegwet

Nederland telt bijna 100 miljoen bomen. Ruim een miljoen daarvan staan tot 30 meter van het spoor. In de Spoorwegwet staat dat er 11 meter links en 11 meter rechts van het spoor geen bomen mogen groeien. Gelukkig is het niet nodig om alle bomen in die ‘verboden zone’ te kappen. Samen met onze aannemers onderzoeken we welke begroeiing mogelijk gevaar oplevert voor het spoor.

Buiten broedseizoen

Groenwerkzaamheden als maaien en snoeien vinden in principe buiten het broedseizoen van vogels plaats. De meeste vogelsoorten broeden tussen circa 15 maart en 15 juli. We zorgen er natuurlijk voor dat we voor onze groenwerkzaamheden de noodzakelijke vergunningen hebben.

Spoorberm

ProRail beheert daarnaast ruim 3200 hectare spoorberm. We maaien de berm die vaak begroeid is met eentonig gras. Om de natuur een handje te helpen, vergroten we de biodiversiteit in de spoorberm. Dat doen we bijvoorbeeld door het zaaien van verschillende bloemen en planten. Deze dienen als voedsel voor verschillende insecten.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers