PHS Rijswijk - Rotterdam

Uiterlijk in 2028 moet het spoor in Nederland klaar zijn voor de toenemende stroom reizigers- en goederenvervoer. In de Randstad moeten reizigers dan elke 10 minuten een trein kunnen pakken. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) maakt dit mogelijk. Om PHS tussen Den Haag en Rotterdam te kunnen invoeren wordt het spoor tussen Rijswijk en Rotterdam aangepast.

Acht intercity's en zes Sprinters

Het is de bedoeling dat er tussen Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal per richting acht Intercity’s en zes Sprinters per uur gaan rijden. Ook komt er meer spoorcapaciteit voor goederenvervoer op dit traject. Om dit te kunnen realiseren wordt het spoor tussen Rijswijk en Delft Zuid verdubbeld van twee naar vier sporen. Verder worden tussen Delft Zuid en Rotterdam de seinen verbeterd.

Aanpassingen in en rond Rijswijk

In Rijswijk wordt een onderdoorgang aangelegd ter vervanging van overweg ’t Haantje. De nieuwe onderdoorgang komt 250 m ten noorden van de huidige overweg en wordt ingepast in de lokale ontwikkeling van de gemeente Rijswijk. Op de locatie van de huidige overweg komt een spoortoegang voor hulpdiensten en spooraannemers.

De spoorbrug over de Kerstanjewetering op de grens van Rijswijk en Delft maakt plaats voor een spoorbrug die geschikt is voor vier sporen. De nieuwe brug krijgt doorvaarthoogte van 1.80 m zodat pleziervaartuigen er gemakkelijk onderdoor kunnen.

Aanpassingen in en rond Delft

Om de spoorverdubbeling tussen Rijswijk en Delft Zuid te kunnen realiseren wordt in het nieuwe station van Delft de westelijke buis van de spoortunnel ingericht. Deze buis – een kopie van de buis die sinds 2015 in gebruik is – is in augustus 2017 casco opgeleverd.

Station Delft Zuid krijgt een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers met toegang tot de perrons. De huidige zijperrons worden vervangen door twee eilandperrons en er komen liften om de toegankelijkheid te verbeteren. Boven de perrons komt een monumentale kap die volledig bestaat uit zonnecellen. De opbrengst van de zonnecellen is zo groot dat die kan voorzien in de energiebehoefte van het hele station. Delft Zuid wordt daarmee het eerste energieneutrale treinstation van Nederland.  

Overige aanpassingen

Er komen geluidschermen in Delft, en het spooremplacement op het fabrieksterrein van DSM wordt aangesloten op het nieuwe spoor. Tussen Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal komen enkele nieuwe wissels in het spoor. Op Rotterdam Centraal wordt Perron 6 verlengd om de gewenste dienstregeling te kunnen rijden.

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Programma Hoogfrequent Spoor is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Samen met NS en KNV Spoorgoederenvervoer voert ProRail de plannen uit. ProRail werkt aan de uitbreiding van het spoor tussen Rijswijk en Rotterdam in opdracht van IenW, de gemeente Delft en de gemeente Rijswijk.

Contact