Rijswijk

Ieder jaar reizen steeds meer mensen met de trein. Die groei zet de komende jaren door en concentreert zich vooral op het woon-werkverkeer in de spits en op de drukke routes van en naar de grote steden. Zo ook tussen Den Haag en Rotterdam. Met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer past ProRail het spoor in Rijswijk aan zodat tussen Den Haag en Rotterdam meer treinen kunnen rijden. Dan hoef je als reiziger niet meer op de klok te kijken, de volgende trein komt binnen een paar minuten voorrijden.

Spoorverdubbeling

Tussen Rijswijk en Delft Campus (tot 15 december 2019 nog Delft Zuid) wordt het spoor over een lengte van 5,8 kilometer verdubbeld van twee naar vier sporen. De sporen komen aan weerszijde van de bestaande sporen te liggen.

Veilige onderdoorgang

Overweg ’t Haantje wordt opgeheven. Daarvoor in de plaats komt een onderdoorgang met een lengte van ongeveer 250 meter. Dat is veiliger en zorgt voor een betere doorstroming.
Langzaam- en snelverkeer zijn van elkaar gescheiden. Aan één kant van de weg komt een fiets- en voetpad. Twee vides in het dak van de onderdoorgang zorgen voor daglichtinval.
De onderdoorgang ligt 250 meter ten noorden van de huidige overweg en sluit aan op de nieuwe woonwijk RijswijkBuiten.

Hogere spoorbrug

De spoorbrug over de Kerstanjewetering, op de grens van Rijswijk en Delft, maakt plaats voor een brug die geschikt is voor vier sporen. De doorvaarthoogte van de brug wordt op 1,80 meter gebracht, voor doorgaande recreatievaart.

Nieuwe railinzetplaats

Op de locatie van de huidige overweg ’t Haantje komt een railinzetplaats. Dat is een plek waar werk- en inspectievoertuigen op het spoor geplaatst kunnen worden.

Planning

voorjaar 2019archeologisch onderzoek
najaar 2019bomen verwijderen voor onderdoorgang
 inrichten bouwterrein
 grondwerk voorbelasting
 start bouwkuip: heiwerkzaamheden
najaar 2020inschuiven spoordek
voorjaar 2021onderdoorgang open voor verkeer
 overweg 't Haantje dicht
 start werk op terrein DSM
 Brug over Kerstanjewetering verhoogd
2023DSM-terrein gereed
 beveiligings- en bovenleidingswerkzaamheden
 testperiode
2024aanbrengen vides in onderdoorgang
 aanlsuiten nieuwe sporen Rijswijk - Delft Campus
eind 2024project gereed

Planning onder voorbehoud

Webcam

Contact