Nieuwsberichten

Optimalisering wandelpark naast toekomstig opstelterrein “De Vork”

Opstelterrein De Vork vanaf boven
ProRail en provincie Groningen presenteerde namens Groningen Spoorzone op donderdag 11 mei de plannen voor het nieuwe wandelpark naast het toekomstige opstelterrein in Haren. De vele archeologische vondsten op het terrein vormden inspiratie voor het ontwerp. Het park wordt ingericht als een archeologisch wandelpark, waarbij de archeologie zoveel als mogelijk in de grond bewaard blijft. Het deel dat uit de grond moet vanwege watergangen is bijna allemaal afgegraven. Naar verwachting zijn de archeologische onderzoeken voor de zomer afgerond.
Gepubliceerd op

Inloopbijeenkomst over geoptimaliseerd plan opstelterrein De Vork

Impressie archeologisch park De Vork
Samen met de provincie Groningen organiseert ProRail een inloopavond over de plannen en de werkzaamheden voor het nieuwe opstelterrein voor treinen bij De Vork in Haren. De inloopbijeenkomst vindt plaats op donderdag 11 mei in het Harens Lyceum, Rummerinkhof 8 in Haren. Tijdens deze bijeenkomst gaat het over de waardevolle archeologische resten in het gebied, de aanpassingen in het landschapsplan en de werkzaamheden.
Gepubliceerd op

Grondwerkzaamheden en landschappelijk inpassingsplan gegund aan Aannemersbedrijf Oosterhuis BV

Werkzaamheden toekomstig opstelterrein de Vork
Aannemer Oosterhuis uit Nijeveen gaat de werkzaamheden verrichten om het landschappelijk inpassingsplan aan te leggen en om de grond gereed te maken voor het toekomstig opstelterrein in ‘de Vork’ in Haren. Hij heeft de gunning gekregen om in opdracht van de provincie Groningen in augustus dit jaar te starten met de uitvoering van de werkzaamheden. De ondergrond moet medio 2017 gereed zijn, waarna gestart kan worden met de bouw van het opstelterrein.
Gepubliceerd op