Leeuwarden: renovatie en verbetering perronkappen

Station Leeuwarden heeft een unieke historische uitstraling. Het werd gebouwd aan het eind van de negentiende eeuw. Dus al meer dan honderd jaar hebben grote delen van het station weer en wind doorstaan. Dat dwingt respect af voor de bouwers en is mede mogelijk gemaakt door het onderhoud dat ProRail steeds heeft gedaan. Nu zijn de perronkappen toe aan renovatie en verbetering.

Onderzoek en voorbereidingen

In 2017 blijkt de constructie de tand des tijds niet helemaal te hebben doorstaan. De kappen zijn beschadigd en het dakbeschot moest eraf gehaald worden. Met name sterke wind zou de veiligheid in gevaar hebben kunnen brengen. Vervolgstappen lieten ogenschijnlijk op zich wachten, maar sindsdien deden we heel veel onderzoek en pleegden we voorbereidingen. We hebben daarbij rekening gehouden met het bijzondere jaar 2018, toen Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa was en de bereikbaarheid gehandhaafd moest blijven. Ook de zoektocht naar historische materialen en het onderzoek naar de andere delen van de constructie stelden ons voor een bijzondere inspanning en kostten relatief veel tijd.

Restaureren en verbeteren

We zetten nu de volgende stap en maken bekend hoe we de restauratie gaan aanpakken. Het onderzoek geeft aan dat we fundering waarin gietijzeren constructie staat moeten versterken en verbeteren. De vernieuwde kappen zullen dan klimaatbestendig zijn. Naast de historische perronkappen en de gietijzeren constructie daarvan, is ook onderhoud van de andere kappen nodig.

Unieke sikkelspant

De hoge ronde kappen hebben eigenlijk een nog grotere bijzondere status. Die constructie bevat namelijk een sikkelspant en dat komt op Nederlandse stations niet meer voor. Behoud hiervan vinden wij van belang en vereist grondige aanpak. De grootte van de kap geeft echter aan dat we hier met een groot project te maken hebben.

Duurzaam

Waar mogelijk passen we meer duurzame materialen toe. Ook in de bouwmethode wordt met hergebruik rekening gehouden. Daarnaast proberen kijken we of het leggen van zonnepanelen in de plannen passen. Die inpassing moet de historische uitstraling en waarde van het station natuurlijk recht doen.

Start aanpak in 2020

Het renoveren beginnen we in 2020. Stap voor stap zullen we de gietijzeren delen die nog op de perrons staan verwijderen en het fundament aanpassen. Het gietijzer, zoals de pilaren en dragende delen, zullen we elders vernieuwen en na renovatie en schildering weer terugplaatsen. De hoge kappen zullen we ook helemaal ontmantelen en op dezelfde manier compleet vernieuwen.

Verwachting afronding in 2023

De verwachting is dat deze operatie tot en met 2023 zal duren. Deels is dat nog afhankelijk van de precieze staat van de nog te verwijderen gietijzeren delen. Hoewel sommige delen nagenoeg uiterlijk onbeschadigd lijken sluiten we niet uit dat juist inwendig corrosie hier parten speelt. Sommige delen zijn in andere tijden onderdeel geweest van de afvoer van hemelwater en zijn daardoor van juist van binnenuit aangetast.

‘Winkel open’

Overlast kunnen we helaas niet voorkomen, maar we proberen dat zoveel mogelijk te beperken. De restauratie voeren we uit terwijl het treinverkeer zoveel mogelijk doorgang moet kunnen vinden. Ook de looproutes op het station en de bereikbaarheid van treinen willen we ontzien. Op momenten dat we het treinverkeer aanpassen zullen we dat ruim van tevoren communiceren. 

Contact

Heb je een vraag of een klacht? Neem dan contact op met onze afdeling Publieksvoorlichting. Zij helpen je graag verder.