Leeuwarden: renovatie en verbetering perronkappen

Station Leeuwarden heeft een unieke historische uitstraling. Het werd gebouwd aan het eind van de negentiende eeuw. Dus al meer dan honderd jaar hebben grote delen van het station weer en wind doorstaan. Dat dwingt respect af voor de bouwers en is mede mogelijk gemaakt door het onderhoud dat ProRail steeds heeft gedaan. Nu zijn de perronkappen toe aan renovatie en verbetering.

Onderzoek en voorbereidingen

In 2016 blijkt dat de constructie de tand des tijds niet helemaal heeft doorstaan. De kappen zijn beschadigd en het dakbeschot moest eraf gehaald worden. Met name sterke wind zou de veiligheid in gevaar hebben kunnen brengen. Sindsdien deden we heel veel onderzoek en pleegden we voorbereidingen. We hebben daarbij rekening gehouden met het bijzondere jaar 2018, toen Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa was en de bereikbaarheid gehandhaafd moest blijven. Ook de zoektocht naar historische materialen en het onderzoek naar de andere delen van de constructie stelden ons voor een bijzondere inspanning en kostten relatief veel tijd.

Restaureren en verbeteren

We zetten nu de volgende stap en maken bekend hoe we de restauratie gaan aanpakken. Het onderzoek geeft aan dat we fundering waarop de gietijzeren kolommen staan moeten versterken en verbeteren. De vernieuwde kappen zullen dan klimaatbestendig zijn. Naast de historische perronkappen, de gietijzeren kolommen en de grotendeels welijzeren constructie daarvan, is ook onderhoud aan de andere kap en fundering uit 1929 nodig.

Unieke sikkelspant

De hoge ronde kappen hebben eigenlijk een nog grotere bijzondere status. Die constructie bevat namelijk een sikkelspant en dat komt op Nederlandse stations niet meer voor. Het behoud hiervan vinden wij van belang en vereist grondige aanpak. De grootte van de kap geeft aan dat we hier met een groot project te maken hebben.

Duurzaam renoveren

In de bouwmethode wordt rekening gehouden met hergebruik Waar mogelijk passen we meer duurzame materialen toe, wanneer hergebruik van materialen onmogelijk is. Daarnaast kijken we of het leggen van zonnepanelen in de plannen past.  Hierbij houden we natuurlijk rekening met de historische uitstraling van het station.

Start aanpak in 2020

Het renoveren beginnen we in 2020. Stap voor stap zullen we de giet- en welijzeren delen die nog op de perrons staan verwijderen en het fundament aanpassen. Het gietijzer, zoals de kolommen en de dragende welijzeren delen, zullen we op een andere plek herstellen. Na de renovatie en schildering worden deze weer teruggeplaatst. De hoge kappen worden op dezelfde manier compleet vernieuwd.

Verwachting afronding in 2023

De verwachting is dat deze operatie tot en met 2023 zal duren. Deels is dat nog afhankelijk van de precieze staat van de nog te verwijderen ijzeren delen. Hoewel sommige delen nagenoeg uiterlijk onbeschadigd lijken sluiten we niet uit dat inwendige corrosie en scheurvorming voor kunnen komen. Dit is door de verf nu nog niet zichtbaar. Sommige delen zijn in andere tijden onderdeel geweest van de afvoer van hemelwater en zijn daardoor van juist van binnenuit aangetast.

‘Winkel open’

Overlast kunnen we helaas niet voorkomen, maar we proberen dat zoveel mogelijk te beperken. De restauratie voeren we uit terwijl het treinverkeer zoveel mogelijk doorgang moet kunnen vinden. Ook de looproutes op het station en de bereikbaarheid van treinen willen we ontzien. Op momenten dat we het treinverkeer aanpassen zullen we dat ruim van tevoren communiceren. 

Planning

In een aantal weekenden hebben de werkzaamheden invloed op het treinverkeer:

  • Het weekend van zaterdag 1 t/m maandagochtend 3 augustus
  • Het weekend van zaterdag 3 t/m maandagochtend 5 oktober
  • Het weekend van zaterdag 12 t/m maandagochtend 14 december

Contact

Heb je een vraag of een opmerking? Neem dan contact op met onze afdeling Publieksvoorlichting. Zij helpen je graag verder.